Návrh automatizační linky pro testování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh automatizační linky pro testování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František
dc.contributor.author Varačka, Matúš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:06Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30226
dc.description.abstract Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a realizovať zariadenie určené na testovanie elektrického odporu testovaného modulu. Toto zariadenie bude slúžiť vo výrobnom procese vo firme, ktorá sa zaoberá výrobou vykurovacích a chladiacich zariadení. Zariadenie bude naprogramované v prostredí LabVIEW a bude dodržovať všetky štandardy zaužívané v spoločnosti. Diplomová práca vo svojej teoretickej časti opisuje testovaný modul a jeho základný princíp, základné pojmy, funkčnosť a popis súčasného zariadenia, ktoré sa používa vo svete a vylepšenia navrhovaného zariadenia. Praktická časť opisuje jednotlivý postup pri návrhu zariadenia, jeho programovanie a uvedenie do prevádzky. Práca je doplnená krátkymi ukážkami kódu, ktoré zariadenie využíva.
dc.format 63 s. (64 796 znaků).
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject LabVIEW cs
dc.subject TwinCAT cs
dc.subject POKA YOKE cs
dc.subject VPL cs
dc.subject ZPL cs
dc.subject LabVIEW en
dc.subject TwinCAT en
dc.subject POKA YOKE en
dc.subject VPL en
dc.subject ZPL en
dc.title Návrh automatizační linky pro testování
dc.title.alternative A Proposal of an Automatization Line for Testing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kovář, Josef
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated The main aim of the thesis was to design and implement a device designed to test the electrical resistance of the tested module. This equipment will be used in the production in the company, which manufactures heating and cooling equipment. The device will be programmed in LabVIEW and will comply with all the standards customary in company. Master's thesis in its theoretical part describes the test module and its basic principle, basic concepts, functionality and description of existing equipment, which is used worldwide and improvements proposed facility. The practical part describes the various procedures in the design of the device, its programming and commissioning. The work is complemented by a short sample of code that uses the device.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36575
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject zkušební zařízení cs
local.subject chladicí zařízení cs
local.subject test equipment en
local.subject cooling appliances en
local.subject heaters en


Files in this item

Files Size Format View
varačka_2014_dp.zip 4.527Mb Unknown View/Open
varačka_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
varačka_2014_op.doc 266.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account