Návrh momentového servopohonu se synchroním strojem s permanentním magnetem pro řízení pohybu soustavy vázaných mechanických těles

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh momentového servopohonu se synchroním strojem s permanentním magnetem pro řízení pohybu soustavy vázaných mechanických těles

Show simple item record

dc.contributor.advisor Úředníček, Zdeněk
dc.contributor.author Tomášik, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:08Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30231
dc.description.abstract Práca sa zaoberá návrhom momentového servopohonu so synchrónnym strojom s permanentným magnetom (PMSM) pre riadenie pohybu sústavy mechanických telies. Ďalej vytvorením simulačného modelu momentového servopohonu s PMSM v simulačnom prostredí pre simulačné experimenty s fyzikálnymi modelmi mechatronických systémov Dynast. Výsledný návrh verifikuje použitím vytvorených autonómnych servomechanizmov na riadenie polohy mechanickej sústavy s dvoma stupňami voľnosti, ktorých pohybové rovnice sú použité z inej práce.
dc.format 69 s. (59766 znakov) 8 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PMSM cs
dc.subject servopohon cs
dc.subject servomechanizmus cs
dc.subject Gaussova rovina cs
dc.subject riadenie momentu cs
dc.subject Dynast cs
dc.subject PMSM en
dc.subject servo actuator en
dc.subject servomechanism Gauss plane en
dc.subject torque control en
dc.subject Dynast en
dc.title Návrh momentového servopohonu se synchroním strojem s permanentním magnetem pro řízení pohybu soustavy vázaných mechanických těles
dc.title.alternative A Torque Servo Actuator with PMSM Design for a Bound Mechanical Bodies´ Movement Control System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Teichmann, Dušan
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated The work deals with torque servo - drive design with synchronous machine with permanent magnet (PMSM), for mechanical bodies' system motion control. Thenceforth deals with torque servo - drive simulation model with PMSM creation in simulation environment for simulation experiments with mechatronics systems physical models Dynast. Resultant proposal verifies by created autonomous servomechanisms using on mechanical system with two freedom degree position control, whose motional equations were applied from other work.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36580
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject mechatronika cs
local.subject pohyb cs
local.subject mechatronics en
local.subject movement en


Files in this item

Files Size Format View
tomášik_2014_dp.pdf 5.581Mb PDF View/Open
tomášik_2014_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
tomášik_2014_op.doc 259Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account