Informační systém pro výzkumnou skupinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém pro výzkumnou skupinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Lerch, Kamil
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:24Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30281
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou správy informací mezi členy výzkumné skupiny. Z toho důvodu byla provedena analýza potřeb sdílení informací, zadávání úkolů, kontrolu členů skupiny a jejich aktivity. Z těchto poznatků byl navržen informační systém na jednoduchou komunikaci ve skupině. Systém se snaží implementovat nejlepší řešení, která jsou v dnešní době objevena. Při řešení byla použita softwarová architektura, která odděluje datový model aplikace, grafické rozhraní a logiku řízení. Tato architektura se nazývá MVC. Pro implementaci byl vybrán framework napsaný ve skriptovacím jazyce PHP CakePhp. Uložení dat je řešen databází MySQL. Aplikace bude typu Klient-Server.
dc.format 72 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výzkumná skupina cs
dc.subject informace cs
dc.subject úkoly cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject softwarová architektura cs
dc.subject MVC cs
dc.subject framework cs
dc.subject PHP cs
dc.subject CakePhp cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject Klient-Server cs
dc.subject Research group en
dc.subject information en
dc.subject tasks en
dc.subject information system en
dc.subject software architecture en
dc.subject MVC en
dc.subject framework en
dc.subject PHP en
dc.subject CakePHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject Client-Server en
dc.title Informační systém pro výzkumnou skupinu
dc.title.alternative Research Group Information System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fojtík, David
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This work deals with the problems of information among members of the research group. For this reason, an analysis of the need for sharing of information, tasks, control group members and their activities. From these findings, the information system designed to simple communication in the group. The system seeks to implement the best solutions that are nowadays discovered. When the solution was applied software architecture that separates data model application, graphical interface and control logic. This architecture is called MVC. To implement the chosen framework written in the scripting language PHP - CakePHP. Data storage is handled by MySQL. Applications will be client-server.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36643
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
lerch_2014_dp.zip 60.77Mb Unknown View/Open
lerch_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
lerch_2014_op.doc 259.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account