Vizualizace výsledků výzkumu a vývoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vizualizace výsledků výzkumu a vývoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Rohan, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:27Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30292
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit funkční prototyp webové aplikace, která umožní snadno nahlédnout na data z informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který poskytuje strohá data o výzkumných projektech hrazených z veřejných prostředků. Cílem není pouze tato data zobrazit, ale především se jedná o možnost snadno z těchto dat vytvářet statistiky a grafy. Výsledná aplikace tedy uživateli umožní snadno vytvářet nad daty různé vizualizace, ve kterých může jednoduše hledat souvislosti a vyvozovat z nich patřičné závěry. Aplikace bude implementována v programovacím jazyce Groovy a Java.
dc.format 72 s. (87 633 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Groovy cs
dc.subject Java cs
dc.subject Grails cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject MariaDB cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject Groovy en
dc.subject Java en
dc.subject Grails en
dc.subject research en
dc.subject visualisations en
dc.subject MariaDB en
dc.subject web application en
dc.title Vizualizace výsledků výzkumu a vývoje
dc.title.alternative The Visualization of Research and Development Results
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dařena, František
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design and create a functional prototype of web application that will allow an easy access to data from research, experimental development and innovations information system that provides pure data regarding research projects funded by public funding. However, the main goal is not to display these data, but to allow the creation of statistics and graphs based on these data. The resulting application will allow the user to create various visualisations of the data. These visualisations will allow the user to easily search for context and to draw appropriate conclusions based on these. The application is to be implemented in programming language Groovy and Java.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36657
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
rohan_2014_dp.zip 4.937Mb Unknown View/Open
rohan_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
rohan_2014_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account