Metody detekce on-line hrozeb ve virtuálním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody detekce on-line hrozeb ve virtuálním prostředí

Show full item record

No preview available
Title: Metody detekce on-line hrozeb ve virtuálním prostředí
Author: Výmola, Tomáš
URI: http://hdl.handle.net/10563/30315
Date: 2007-06-07
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 119
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem disertační práce je zmenšení nebezpečí a omezení vybraných rizik, které hrozí počítačovým systémům ve virtuálním prostředí, a navržení vhodného řešení této problematiky. Hlavní část této práce je zaměřena na využití systémů detekce k vyhledávání aktuálních hrozeb. Používané systémy detekce již spolehlivě dete-kují většinu incidentů, ale jsou většinou neúčinné proti cíleným útokům na kon-krétní počítačové systémy. V úvodní, teoretické části, se zabývám komplexním rozdělením bezpečnost-ních řešení. Jsou zde popsány hlavní způsoby a přístupy k detekci hrozeb a její výhody a nevýhody. Dále se zabývám detekcí incidentů za využití systému ho-neypotů. Jsou zde uvedeny slabé i silné stránky tohoto způsobu detekce a mož-nosti rozšíření tohoto systému. V závěrečné sekci teoretické části se zabývám me-todikou incidentů. Zaměřuje se na Advanced Persistent Threat, rozebírá jednot-livé části incidentu a určuji slabá místa těchto typů útoků. V praktické části je navržena metodika systému detekce pomocí honeypotů. Vychází se ze standartních vlastností honeypotů, rozšířených o nově navržené a vytvořené prvky, které zvyšují efektivnost detekce incidentů. V další části je dle metodiky a návrhu, vytvořena laboratoř, která na aktuálních hrozbách porovnává účinnost jednotlivých způsobů detekce. Byly stanoveny hy-potézy, které jsou zde statisticky vyhodnoceny.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
výmola_2007_dp.pdf 2.620Mb PDF View/Open
výmola_2007_vp.pdf 34.41Kb PDF View/Open
výmola_2007_op.pdf 390.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account