Interní komunikace společnosti Vodafone

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interní komunikace společnosti Vodafone

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Lohmannová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:23Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30470
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o správném nastavení interní komunikace ve společnosti Vodafone. Teoretická část se věnuje pojmu komunikace obecně, popisuje proces komunikace, interní komunikaci, její definice, cíle, význam a formy. Dále se zabývá důležitostí zpětné vazby. Praktická část se zabývá interní komunikaci v reálném prostředí zlínských poboček společnosti Vodafone. Uvádí způsob dotazníkového šetření a vyvození závěrů, které jsou nadále hodnoceny hlavními vedoucími zlínských poboček. Dále je vytvořen návrh pro zlepšení interní komunikace ve společnosti.
dc.format 58 s. (83 707 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Communication en
dc.subject internal communication en
dc.subject employees en
dc.subject marketing research en
dc.title Interní komunikace společnosti Vodafone
dc.title.alternative Internal Communication in the Vodafone Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chvojka, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals with the right set of internal communications at Vodafone. The theoretical part deals with the concept of communication in general, describes the process of communication, internal communication, its definition, goals, meaning and form. It also deals with relevance feedback. The practical part deals with the internal communication in the real surroundings of Zlin branches of Vodafone Company. It specifies the method of questionnaire survey and drawing conclusions which are further evaluated by chief executive of Zlin branches. Furthermore, a proposal is made for the improvement of internal communication in the company.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36891
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
lohmannová_2014_dp.pdf 1.100Mb PDF View/Open
lohmannová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
lohmannová_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account