Komunikační strategie řešení společenského problému

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie řešení společenského problému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Cvernová, Žaneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:31Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30497
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řešením společenského problému integrace handicapovaných dětí mezi "zdravé" děti do běžných MŠ za pomoci marketingových komunikací. V první části jsou definovány teoretické poznatky o sociálním marketingu, možnostech propagace sociálních témat a tvorbě marketingového výzkumu. Rovněž je osvětlen pojem integrace, její vývoj z historického hlediska, legislativní a formální zázemí. V praktické části jsou analyzovány výzkumy provedené na toto téma, vyhodnoceny vlastní výzkumy individuální rozhovory a dotazníková šetření. Na základě výsledků všech výzkumů je vypracován projekt komunikační kampaně pro podporu takové integrace a eliminaci případných negativních postojů vůči ní. Na závěr jsou identifikovány možné limity realizace projektu.
dc.format 118 s. (173 739 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject sociální marketingové strategie cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject integrace cs
dc.subject handicapované děti cs
dc.subject společné vzdělávání cs
dc.subject pedagogové cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject sekundární analýzy dat cs
dc.subject social marketing en
dc.subject social marketing strategy en
dc.subject campaign en
dc.subject integration en
dc.subject disabled children en
dc.subject joint education en
dc.subject educators en
dc.subject parents en
dc.subject marketing research en
dc.subject secondary data analysis en
dc.title Komunikační strategie řešení společenského problému
dc.title.alternative Communication Strategy for the Solving of Social Problems
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This Master´s thesis is dealing with the social problem of integration of disabled children between "healthy" children into a common kindergarten with the help of marketing communications. The first part defines the theoretical knowledge about social marketing, promotion opportunities of social issues and creation of marketing research. The attention is also focused on the concept of integration, its development from a historical perspective, its legislative and formal background. The practical part analyzes researches done on this topic, evaluated its own researches individual interviews and questionnaires. Based on the results of researches is developed communication campaign to promote such integration and eliminate any negative attitudes towards it. In the end there are identified possible limits of the project.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36947
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
cvernová_2014_dp.pdf 2.687Mb PDF View/Open
cvernová_2014_vp.doc 153Kb Microsoft Word View/Open
cvernová_2014_op.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account