Vnímaná sociální opora u seniorů v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnímaná sociální opora u seniorů v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Beneš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:55Z
dc.date.issued 2014-02-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30573
dc.description.abstract Diplomová práce Vnímaná sociální opora u seniorů v domově pro seniory je zaměřena na problematiku životní etapy stáří, na problematiku procesu stárnutí a na problematiku sociální opory. Autor v teoretické rovině vymezuje proces stáří, provádí jeho kategorizaci se zaměřením na charakteristiku tohoto procesu a na biologické, psychické a sociální aspekty této životní etapy. Dále pojednává o problematice sociální opory se zaměřením na teoretické vymezení sociální opory s ohledem na možná pojetí. Popisuje možné druhy sociální opory a zmiňuje i její nežádoucí vlastnosti. Dále autor popisuje jednotlivé vybrané druhy sociální opory. V praktické části práce autor prezentuje provedený empirický výzkum formou průzkumu za využití dotazníkové metody sběru dat v konkrétním Domově pro seniory v Černé Hoře. Výsledky empirického průzkumu následně autor prezentuje jako zjištěnou vnímanou sociální oporu u klientů domova pro seniory.
dc.format 95
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální opora cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject biologické aspekty cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject psychické aspekty cs
dc.subject rodina cs
dc.subject senior cs
dc.subject přátelé cs
dc.subject partner cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject anticipovaná sociální opora cs
dc.subject poskytovaná sociální opora cs
dc.subject social support en
dc.subject social network en
dc.subject assistance en
dc.subject biological aspects en
dc.subject social aspects en
dc.subject psychological aspects en
dc.subject family en
dc.subject old age en
dc.subject senior citizen en
dc.subject frends en
dc.subject partner en
dc.subject ageing en
dc.subject anticipated social support en
dc.subject provide social support en
dc.title Vnímaná sociální opora u seniorů v domově pro seniory
dc.title.alternative Perceived Social Support of Seniors in Homes for the Elderly
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with Perceived social support for the elderly in home for elderly is focused on the life stage of old age, the issue of the aging process and the issue of social support. Author in the theory defines the process of aging, performs its categorization focusing on the characteristics of the process and the biological, psychological and social aspects of the life stages . It also deals with issues of social support, focusing on the theoretical definition of social support with regard to the possible conception. Describes the kinds of social support and mention its adverse properties. The author describes each of the selected types of social support. In the practical part, the author presents empirical research carried out in the form of a survey using a questionnaire method of data collection in a particular home for the elderly in Černá Hora. The results of empirical research, the author presents a subsequently found that social support at home for elderly clients.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28874
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
beneš_2014_dp.pdf 2.095Mb PDF View/Open
beneš_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
beneš_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account