Finanční analýza firmy ZEVETA MACHINERY a.s. za účelem posouzení finanční situace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy ZEVETA MACHINERY a.s. za účelem posouzení finanční situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klučková, Marcela
dc.contributor.author Šimoníková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30576
dc.description.abstract V této bakalářské práci je zpracována finanční analýza společnosti ZEVETA MACHINERY a. s. za období 2010-2012. Cílem této práce je analyzovat danou společnost, její finanční situaci a navrhnout možná doporučení pro zlepšení finanční situace. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá podstatou, metodami a ukazateli finanční analýzy. V praktické části je představena společnost ZEVETA MACHINERY a. s. a provedena finanční analýza. V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedené finanční analýzy a navržena některá doporučení pro zlepšení finanční situace v budoucnu.
dc.format 80 s. (92 951 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject indebtedness en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.title Finanční analýza firmy ZEVETA MACHINERY a.s. za účelem posouzení finanční situace
dc.title.alternative Financial Analysis of ZEVETA MACHINERY a.s. Company to Assess the Financial Situation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis is processed the financial analysis of the company ZEVETA MACHINERY a. s. for the period 2010-2012. The aim of this bachelor thesis is to analyse the appropriate company, her financial situation and to suggest possible recommendations to improve the financial situation. This thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the essence, methods and indicators of the financial analysis. In the practical part there is introduced the company ZEVETA MACHINERY a. s. and the financial analysis is performed. In the conclusion there are summarized results of this financial analysis and suggested some recommendations to improve financial situation in future.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37069
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
šimoníková_2014_dp.pdf 1.749Mb PDF View/Open
šimoníková_2014_vp.pdf 646.2Kb PDF View/Open
šimoníková_2014_op.pdf 679.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account