Marketingový plán prodejny Barevná Louka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový plán prodejny Barevná Louka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kročilová, Petra
dc.contributor.author Krajčová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:10Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30620
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření marketingového plánu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a analytickou. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky a pojmy z odborné literatury, které jsou základem pro analytickou část práce. Na začátku analytické části najdeme představení a popis současného marketingového mixu společnosti, pro kterou je marketingový plán sestavován. V další části je analyzován její současný stav pomocí situační analýzy a analýzy konkurence, na základě kterých je zpracována SWOT analýza. Najdeme zde také navržený marketingový plán aplikovaný na zvolené marketingových cíle, ve kterém jsou popsány vhodná doporučení a aktivity. Marketingový plán by měl sloužit k upevnění postavení, ke zlepšení povědomosti o společnosti mezi zákazníky, a k dosažení zvolených cílů.
dc.format 76 s. (121 718 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový plán cs
dc.subject marketingové cíle cs
dc.subject komunikační aktivity cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing plan en
dc.subject marketing goals en
dc.subject communication activities en
dc.subject marketing planning en
dc.subject marketing mix en
dc.subject situational analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Marketingový plán prodejny Barevná Louka
dc.title.alternative Marketing Plan for Retail Outlet Barevná Louka
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the creation of a marketing plan. The thesis is divided into two main parts theoretical and analytical. The first part is focused on theoretical knowledge and concepts from literature. They are the basis for the analytical part of the work. At the beginning of the analytical part we find the presentation and description of the current marketing mix of the company, for which the marketing plan is created. In the next section is analyse current state using the situational analysis and competition analysis, on the basis of which is handled by the SWOT analysis. We find there also the proposed marketing plan applied to the selected marketing goals, where are described the appropriate recommendations and activities. The marketing plan should serve to consolidate the position, to improve awareness about the company between customers, and to achieve the selected goals.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37120
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
krajčová_2014_dp.pdf 1.973Mb PDF View/Open
krajčová_2014_vp.pdf 995.6Kb PDF View/Open
krajčová_2014_op.pdf 875.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account