Marketingový mix firmy Codaco Electronic s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový mix firmy Codaco Electronic s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čechmánková, Kateřina
dc.contributor.author Tomková, Eliška
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:17Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30641
dc.description.abstract V bakalářské práci bude zkoumána problematika marketingového mixu firmy. Tato bakalářská práce bude rozdělena na dvě části praktickou a teoretickou část. V teoretické část se zaměří na marketingový mix, popis jednotlivých nástrojů mixu, SWOT a Porte-rovu analýzu.V praktické části bude představena a charakterizována firma, její marketingový mix a jeho části, vypracovaná SWOT a Porterova analýza. Na závěr bakalářské práce budou navržena doporučení a návrhy na zlepšení marketingového mixu společnosti
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject Codaco Electronic s.r.o. cs
dc.subject produkt cs
dc.subject propagace cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject Codaco Electronic s.r.o. en
dc.subject product en
dc.subject promotion en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.title Marketingový mix firmy Codaco Electronic s.r.o.
dc.title.alternative Marketing Mix of Company Codaco Electronic s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Londová, Ivana
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated In bachelor thesis will be explored issues of the marketing mix of the company. This thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part will fo-cus on the marketing mix, a description of each tool mix, SWOT and Porter analysis.The practical, there will be presented and characterized the company, its marketing mix and its parts, SWOT analysis and Porter analysis. At the conclusion of my thesis will be proposed recommendations and suggestions for improving the company's marketing mix.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37146
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
tomková_2014_dp.pdf 1.676Mb PDF View/Open
tomková_2014_vp.pdf 666.3Kb PDF View/Open
tomková_2014_op.pdf 705.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account