Zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Dohnal, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:57Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30752
dc.description.abstract Problematikou bakalářské práce je zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z legislativních a normativních aktů vztahující se k řešené problematice. Jsou popsány zásady nasazení sil a prostředků Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému. V praktické části jsou popsány a zhodnoceny možnosti logistiky vybraných jednotek nasazených v postižených oblastech České republiky. K řešení zjištěných nedostatků v logistickém zabezpečení nasazených sil Armády České republiky jsou navržena řešení.
dc.format 61 s. (68 276 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject záchranné práce cs
dc.subject obnovovací práce cs
dc.subject likvidační práce cs
dc.subject logistické zabezpečení cs
dc.subject vyčleněné síly a prostředky Armády České republiky cs
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject rescue work en
dc.subject recovery work en
dc.subject disposal operations en
dc.subject logistical support en
dc.subject designated powers and resources of the Army of the Czech Republic en
dc.title Zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému
dc.title.alternative Assessments of the Logistics Support forces and equipment of the Army of the Czech republic in Favor of Emergency Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2014-10-07
dc.description.abstract-translated The main issue of this thesis is to evaluate the possibilities of logistics security systems the Army of the Czech Republic used for the benefit of the integrated rescue system. In the theoretical part provides the basic concepts of legislative and normative acts related to solving problems. It describes the principles of deployment forces of the Army of the Czech Republic in favor of the integrated rescue system. In the practical part are described and evaluated for the logistics of selected units deployed in the affected areas of the Czech Republic. To address the shortcomings identified in logistic support of deployed forces of the Army of the Czech Republic are designed solution.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 37416
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-09-19


Files in this item

Files Size Format View
dohnal_2014_dp.pdf 6.528Mb PDF View/Open
dohnal_2014_vp.pdf 234.6Kb PDF View/Open
dohnal_2014_op.pdf 167.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account