Financování vodohospodářské infrastruktury v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Financování vodohospodářské infrastruktury v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Radoch, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:58Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30758
dc.description.abstract RADOCH, Ondřej: Financování vodohospodářské infrastruktury v České republice. [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení; Ústav krizového řízení. Vedoucí: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář (Bc.) v programu: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik. Zlín: FLKŘ UTB, 2014. 98 s. Bakalářská práce se zabývá financováním vodohospodářské infrastruktury. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy spadající do infrastruktury, jaká jsou její základní dělení, ochrana a vývoj. Poté se zabývá veřejným a soukromým sektorem, vodním hospodářstvím a programy, které se podílejí na financování zmíněné infrastruktury. V praktické části je provedena analýza financování vodárenských společností, které působí ve Zlínském kraji a PEST analýza České republiky. Praktická část se pak soustřeďuje na projekty vodohospodářské infrastruktury ve Zlínském kraji a určením jejich nákladů. V konečné fázi se práce dotýká otázky problematických oblastí a návrhem pro zlepšení jejich opatření.
dc.format 98 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject operační program cs
dc.subject vodné a stočné cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject infrastructure en
dc.subject operating program en
dc.subject water and sewerage en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Financování vodohospodářské infrastruktury v České republice
dc.title.alternative Water Infrastructure Financing in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-10-06
dc.description.abstract-translated RADOCH, Ondřej. Water Infrastructure Financing in the Czech Republic. [Bachelor thesis]. Thomas Bata University in Zlin. Faculty of Logistics and Crisis Management; Institute of crisis management. Leader: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Level of professional qualification: Bachelor (Bc.) in the program: Process Engineering, Department study: Risk Con-trol. Zlin: FLCM UTB, 2014. 98 s. The bachelor thesis deals the financing of water infrastructure. The theoretical part is focused on basic concepts within the infrastructure, what are the basic division, protection and development. After that deals with the public and private sector, water management and programs that contribute to the financing of that infrastructure. In the practical part is an analysis of financing of water supply companies, that operate in the Zlín Region and PEST analysis of the Czech Republic. The practical part is focused on water infrastructure projects in the Zlín Region and determining their costs. In the final stage, the work addresses the question of problem areas and suggestions to improve their measures.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 37425
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-09-19


Files in this item

Files Size Format View
radoch_2014_dp.pdf 2.276Mb PDF View/Open
radoch_2014_vp.pdf 201.3Kb PDF View/Open
radoch_2014_op.pdf 217.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account