Polystyren/jíl nanokompozity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Polystyren/jíl nanokompozity

Show full item record

No preview available
Title: Polystyren/jíl nanokompozity
Author: Dujková, Zuzana
Advisor: Měřínská, Dagmar
Abstract: Plasty jsou v dnešní době velmi používanými materiály. Jejich spotřeba každý rok roste. Hlavním trendem je nyní vývoj materiálů s novými a lepšími užitnými vlastnostmi. Styrenové plasty patří mezi nejpoužívanější polymery a proto i jich se toto zlepšování vlastností týká. Jednou z možností modifikace vlastností plastů je použití plniv. Výzkum a vývoj se již delší dobu ubírá směrem k nanoplnivům, tedy plnivům s částicemi v rozměrech nanometrů. Středem zájmu jsou především vrstevnatá jílová nanoplniva, která při dostatečné disperzi v polymerní matrici mají výrazný vliv na vlastnosti materiálu a to při nízkém procentu plnění. Předložená práce se zabývá právě vrstevnatými jílovými nanoplnivy v matrici styrenových plastů, konkrétně polystyrenu a houževnatého polystyrenu. Pro některé části byly použity nejen upravené a neupravené komerčně dostupné jíly, ale pro porovnání také další plniva s rozdílným tvarem částic. Hodnocena byla disperze plniv v polymerní matrici, mechanické a bariérové vlastnosti, ale také retardace hoření nebo fotodegradace. Důležitými dosaženými výsledky jsou například potvrzení pozitivního vlivu kompatibilizátorů na disperzi jílových nanoplniv nebo prokázání synergického efektu retardace hoření konvenčního retardéru hoření a jílového nanoplniva. Jedním z výstupů dynamické mechanické analýzy bylo vyhodnocení vyšší teploty skelného přechodu plněných vzorků než čisté matrice. Výsledky také ukázaly, že vybraná plniva mají vliv na zmírnění dopadů fotodegradace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30770
Date: 2008-07-16
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství polymerů
Discipline: Technologie makromolekulárních látek


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
dujková_2008_dp.pdf 3.654Mb PDF View/Open
dujková_2008_vp.pdf 11.69Kb PDF View/Open
dujková_2008_op.zip 121.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account