Ekonometrická analýza insolvenčních návrhů fyzických osob v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonometrická analýza insolvenčních návrhů fyzických osob v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klímek, Petr
dc.contributor.author Jášek, Roman
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:46Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30877
dc.description.abstract Cílem této práce je popsat základních charakteristiky časových řad, se zaměřením na jejich chování a lehce nastínit proces podání insolvenčního návrhu. V praktické části budu zkoumat vývoj insolvenčních návrhů za poslední roky, a zdali projevují jakékoliv charakteristické, či opakující se chování ve svém vývoji. Následně bych jejich vývoj predikoval do následujících let. Získané výsledky budu interpretovat pro společnost Abivia s.r.o. ve formě rad a doporučení.
dc.format 79 s. (88828 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trend cs
dc.subject sezónnost cs
dc.subject predikce cs
dc.subject analýza vývoje cs
dc.subject insolvenční návrh cs
dc.subject úpadek cs
dc.subject trend en
dc.subject seasonality en
dc.subject prediction en
dc.subject analysis of the development en
dc.subject insolvency blueprint en
dc.subject bankruptcy en
dc.title Ekonometrická analýza insolvenčních návrhů fyzických osob v ČR
dc.title.alternative Econometric Analysis of the Development of Insolvency Proposals of Natural Persons in the CZ
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Homolka, Lubor
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to describe the basic characteristics of time series, with focus on their behave and slightly adumbrate process of submission the insolvency blueprint. In practical session I will examine development of insolvency blueprints for past few years, and if they show any characteristics, or repetitious behave in their development. Af-terwards I would predicated their development into following years. Obtained results will be interpreted for Abivia Inc. as an advice and recommendations.
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30502
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
jášek_2014_dp.pdf 4.638Mb PDF View/Open
jášek_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
jášek_2014_op.doc 134Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account