Metodika efektivního event marketingu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metodika efektivního event marketingu

Show full item record

No preview available
Title: Metodika efektivního event marketingu
Author: Kotová, Eva
Advisor: Kozák, Vratislav
Abstract: Disertační práce řeší problematiku efektivního event marketingu jak z pohledu úspěšné realizace eventu, tak z pohledu splnění stanovených cílů firmy. Cílem práce bylo na základě zkoumání, analyzování, provedení literární rešerše monografické a seriálové literatury a praktických zkušeností s event marketingem navrhnout metodiku efektivního event marketingu. Disertační práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje literární rešerši monografické a seriálové literatury vztahující se k event marketingu. Ukázalo se, že ačkoli hraje event marketing významnou roli v komunikaci firem, samotné pojetí efektivnosti v souvislosti s event marketingem se setkává se značnými nedostatky. Literatura, která by se věnovala efektivnosti event marketingu, nebyla doposud publikována. Druhá kapitola je věnována cílům práce, výzkumným otázkám a definovaným hypotézám. Třetí kapitola pojednává o metodách využitých v práci. Čtvrtá kapitola obsahuje hlavní výsledky práce, její součástí jsou výsledky primárního marketingového výzkumu a navržená metodika efektivního event marketingu. Pátá kapitola objasňuje teoretický a praktický přínos práce. Součástí práce jsou tři případové studie, které byly autorkou zpracovány na základě realizace tří eventů, jejichž cílem bylo ověřit navrhovaný postup při realizaci efektivního event marketingu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30929
Date: 2006-07-12
Availability: Práce není přístupná
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a ekonomika


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kotová_2006_dp.pdfBlocked 3.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account