Tvorba vybraných vnitropodnikových směrnic dle aktuální legislativy ve firmě KAMARo

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tvorba vybraných vnitropodnikových směrnic dle aktuální legislativy ve firmě KAMARo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánová, Jana
dc.contributor.author Dobrovská, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:05Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31010
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic ve firmě KAMARo. Tato problematika je řešena z důvodu rozsáhlých změn legislativy v posledních letech. Kvůli těmto výrazným změnám dosavadní směrnice firmy ztratily vypovídající schopnost a musely být zrušeny. Teoretická část je zaměřená na popis náležitostí, které směrnice musí obsahovat. Dále jsou zde popsány jejich funkce a způsob zpracování. V praktické části je nejprve popsána firma a její historie a v druhé části jsou podrobně zpracovány vybrané vnitropodnikové směrnice a popsána jejich aplikace ve firmě.
dc.format 73
dc.format.extent 1405501
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject zákony cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject internal guidelines en
dc.subject laws en
dc.subject accounting en
dc.subject legislation en
dc.subject entrepreneur en
dc.title Tvorba vybraných vnitropodnikových směrnic dle aktuální legislativy ve firmě KAMARo
dc.title.alternative Creation of Selected Internal Guidelines According to the Current Legislation in Company KAMARo
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the creation of selected internal guidelines of KAMARo company. These issues are solved due to extensive legislative changes in recent years. Because of these significant changes in the directives guidelines lost explicitness and had to be canceled. The theoretical part is focused on description of the requirements that guidelines must contain. There are also described their function and method of processing. In the practical part is first described the company and its history and the second part is a detailed elaboration selected internal guidelines and describes their application in the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41016
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
dobrovská_2015_dp.pdf 1.340Mb PDF View/Open None
dobrovská_2015_op.pdf 694.7Kb PDF View/Open None
dobrovská_2015_vp.pdf 582.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account