Zhodnocení finanční situace společnosti XY, s.r.o. pomocí finanční analýzy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení finanční situace společnosti XY, s.r.o. pomocí finanční analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarošová, Ivana
dc.contributor.author Jurová, Radka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:07Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31020
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci řeším problematiku týkající se zhodnocení finančního zdraví společnosti zabývající se pokládáním podlah XY, s. r. o. za pomocí poměrových ukazatelů za poslední 4 roky. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace podniku. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá úlohou finanční analýzy a podrobně se věnuje jejím metodám a konkrétním ukazatelům. V praktické části je provedena vlastní finanční analýza, ve které je posouzeno a následně vyhodnoceno finanční zdraví firmy. Nakonec jsou navržena doporučení ke zlepšení finanční situace. Podnik pak může získané informace aplikovat a zefektivnit tak svou činnost.
dc.format 76 s.
dc.format.extent 3681495
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject oběžný majetek cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject indicators of financial analysis en
dc.subject assets en
dc.subject debts en
dc.subject fixed assets en
dc.subject current assets en
dc.subject shareholders capital en
dc.subject foreign capital en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.title Zhodnocení finanční situace společnosti XY, s.r.o. pomocí finanční analýzy
dc.title.alternative The Evaluation of Financial Situation of Company XY, Ltd. by the Means of Financial Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I focus on the issue concerning evaluating of the financial health of the company XY, Ltd. which makes flooring with the help of ration index for last 4 years. The aim of this thesis is to suggest some measures for proving present financial situation of the company. The whole work is divided into two main parts. The theoretical part concerns with the task of financial analysis and its methods and specific indicators in detail. In the practical part there is performed financial analysis itself in which the financial health of the company is judged and further evaluated. Finally the recommendations are made to prove the financial situation of the company. The company can use this information to make its activity more effective.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41026
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
jurová_2015_dp.pdf 3.510Mb PDF View/Open None
jurová_2015_op.pdf 654.1Kb PDF View/Open None
jurová_2015_vp.pdf 648.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account