Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Blašková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:17Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:17Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31054
dc.description.abstract Diplomová práca v prvej časti definuje sociálny marketing a pojmy s ním súvisiace, približuje výz-nam zdravého životného štýlu a objasňuje základy marketingového výskumu. Praktická časť sa skladá z komparatívnej analýzy troch rozdielnych zahraničných kampaní za zvýše-nie konzumácie ovocia a zeleniny a z výskumu formou dotazníkového šetrenia, ktorý ana-lyzuje informovanosť o prínosoch konzumácie ovocia a zeleniny a motiváciu k tejto kon-zumácii medzi mladými ľuďmi. Na základe zistení z praktickej časti je v projektovej časti vytvorený návrh komunikačnej kampane, ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť o príno-soch konzumácie ovocia a zeleniny a zvýšiť samotnú spotrebu. Návrh komunikačnej kam-pane by mohol byť inšpiráciou pri vytváraní kampane podobného druhu pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo niektorej z neziskových organizácií.
dc.format 99 s. (129 028)
dc.format.extent 2160767
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálny marketing cs
dc.subject sociálna reklama cs
dc.subject sociálna marketingová kampaň cs
dc.subject spotreba ovocia a zeleniny cs
dc.subject konzumácia ovocia a zeleniny cs
dc.subject Social marketing en
dc.subject social advertising en
dc.subject social marketing campaign en
dc.subject fruits and vegetables intake en
dc.subject fruits and vegetables consumption en
dc.title Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému
dc.title.alternative The Marketing (Communication) Strategy for the Solving of Social Problems
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2015-05-18
dc.description.abstract-translated This master's thesis in the fisrt part defines social marketing and the related terms, approaches a meaning of healthy lifestyle and explains the basics of marketing research. The practical part consists of a comparative analysis of three different international campaigns for incre-asing the fruits and vegetables intake and a questionnaire research, which analyses the awareness of fruit and vegetable consumption benefits and the motivation for this consum-ption among young people. Based on the findings from the practical part, there is projected a communication campaign in the third part of the work. The goals of the campaigns are raising awareness about fruits and vegetables consumption benefits and increasing this intake. The project might be an inspiration to create a similar kind of campaign for the Mi-nistry of Health of the Slovak Republic or for any of the non-profit organizations.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 41062
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
blašková_2015_dp.pdf 2.060Mb PDF View/Open None
blašková_2015_op.doc 151Kb Unknown View/Open None
blašková_2015_vp.doc 149.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account