Příprava a charakterizace nanokompozitních ten-kých vrstev s využitím v organické elektronice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace nanokompozitních ten-kých vrstev s využitím v organické elektronice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbánek, Pavel
dc.contributor.author Ševčík, Jakub
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:30Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:30Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31079
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o polymer/anorganických nanokompozitech aplikovatelných v tenkých vrstvách s využitím v organické elektronice. Byla provedena studie modifikace aktivní vrstvy OLED zařízení. Modifikace byla provedena prostřednictvím inkorporace nanočásticového plniva anebo vytvořením "host-guest" systému v polymerních směsích. Byl zkoumán vliv modifikace na výsledné optoelektronické vlastnosti a stabilitu OLED zařízení, která byla z těchto materiálů připravena a charakterizována. Byla provedena diskuze a interpretace výsledků s ohledem na mikrofyzikální podstatu provedených modifika-cí.
dc.format 80 s. (80 988 znaků)
dc.format.extent 2822830
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vodivé polymery cs
dc.subject blend cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject polymerní elektronika cs
dc.subject OLED cs
dc.subject Conductive Polymers en
dc.subject Blend en
dc.subject Nanocomposite en
dc.subject Polymer Electronic en
dc.subject OLED en
dc.title Příprava a charakterizace nanokompozitních ten-kých vrstev s využitím v organické elektronice
dc.title.alternative Preparation and Characterization of Thin Nanocomposite Films Applicable in Organic Electronic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krejčí, Ondřej
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with polymer/inorganic nanocomposites applicable in the organic electronic in form of thin films. A study of modification of active layer in the OLED devices was carried out. The modification was realized either via incorporation of inorganic nanoparticles into the active polymer or the second way was preparation of host-guest systems polymer blends. The influence of modification of the active layer on the optical and electrical performance of prepared OLED was investigated. Achieved results were discussed and interpreted within the microphysical framework of performed modifications.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 41092
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
ševčík_2015_dp.pdf 2.692Mb PDF View/Open None
ševčík_2015_op.docx 75.15Kb Unknown View/Open None
ševčík_2015_vp.docx 74.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account