Projekt optimalizace hodnocení veřejných zakázek v Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt optimalizace hodnocení veřejných zakázek v Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie cs
dc.contributor.author Kučera, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:12:22Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:32Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3107
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu hodnocení veřejných zakázek v Nemocnici Znojmo. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a problematika z oblasti veřejných zakázek a způsob hodnocení. V další části se autor věnuje stručné analýze platného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Praktická část se skládá z analýzy způsobu hodnocení veřejných zakázek v nemocnici a navržení možnosti zlepšení stávajícího stavu. Hlavním cílem projektové části je navržení lepšího hodnocení veřejných zakázek v nemocnici pro přesnější a snazší hodnocení. V závěru projektového řešení jsou uvedena závěrečná hodnocení a formulace doporučení organizaci. cs
dc.format 89 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1076342 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017 cs
dc.subject hodnocení zakázky cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject veřejná zakázka cs
dc.subject zájemce cs
dc.subject zadavatel cs
dc.subject párové srovnání cs
dc.subject order evaluation en
dc.subject optimization en
dc.subject public contract en
dc.subject interested person en
dc.subject submitter en
dc.subject pairing comparison en
dc.title Projekt optimalizace hodnocení veřejných zakázek v Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace cs
dc.title.alternative Optimization project of the evaluation of public contract in Znojmo hospital, allowance organization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The theme of this master thesis is Optimalization of the evaluation of public contracts process in Znojmo Hospital. In the theoretical part of my work I describe basic definitions and the questions of the public contracts sphere and their evaluation. Another part includes brief analysis of valid Public Contracts Act number 137/2006 Sb. In the practical part the methods of public contracts evaluation in health care institution are being analysed and I also suggest possible improvemets of current situation. Major goal of this practical part is to find a proposition for optiimalization of the public contracts evaluation in hospital for more accurate and easier evaluation. At the end I am going to sum project solution up and to formulate my recommendation for the organization. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5617
dc.date.assigned 2007-03-05 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2007_dp.pdfBlocked 1.026Mb PDF View/Open
kučera_2007_vp.pdf 65.22Kb PDF View/Open
kučera_2007_op.pdf 479.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account