Projekt zvýšení kvality služeb gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení kvality služeb gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaný, Jaroslav
dc.contributor.author Křůmalová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:42Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31119
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na zvýšení kvality poskytovaných služeb gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Kyjov. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Část teoretickou a praktickou. Teoretická část se rozděluje na 3 kapitoly. Praktická část je dále rozdělena do dvou částí analytické a projektové. Dále obsahuje analýzu makroprostředí, mikroprostředí, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil spolu s vícekriteriálním hodnocením konkurence a dotazníkové šetření. Všechny tyto analýzy byly shrnuty do SWOT analýzy a na základě zjištěných nedostatků byla vypracována projektová část, kde byly navrženy strategické cíle a doporučení do praxe.
dc.format 118 s.
dc.format.extent 8184161
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject zdravotní služby cs
dc.subject historie porodnice cs
dc.subject health care en
dc.subject marketing of services en
dc.subject marketing mix en
dc.subject health of services en
dc.subject history of maternity hospital en
dc.title Projekt zvýšení kvality služeb gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici XY
dc.title.alternative Project Of Increase the Quality Of The Services of Gynecology and Obstetrics Department In XY Hospital
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Korvasová, Alexandra
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated Dissertation is focusing on incerased quality of provided services Department of Gynecology and Obstetrics in hospital Kyjov. Thesis divided into two main parts. The parts theoretical and practical. The theoretical part is divided into three chapters. The practical part is divided into two parts analytical and project. It also contains analysis of makro and mikro, Porter´s five faces analysis along with multi-criteria evaluation and questionnaire survey. All of these analysis were resumed into SWOT analysis and on basis of found shortages project part was developed, where the strategic purposes and recomendations for practise were suggested.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33706
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
křůmalová_2015_dp.pdf 7.805Mb PDF View/Open None
křůmalová_2015_op.pdf 736.9Kb PDF View/Open None
křůmalová_2015_vp.docx 22.40Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account