Projekt systému řízení nákladů v podniku XYZ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt systému řízení nákladů v podniku XYZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Juřička, Bronislav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31133
dc.description.abstract Diplomová práce na téma "Projekt systému řízení nákladů v podniku XYZ" je zaměřena na analýzu nákladů daného subjektu, analýzu procesů, řízení a souvisejících faktorů, se zamě-řením na řízení nákladů v podniku. V teoretické části se zaměřuje na výklad a popis obec-ného pojetí nákladů, outsourcingu, okolí podniku a faktorů působících na podnik, v návaznosti na management a řízení společnosti. V praktické části se dotýká přímo kon-krétní organizace, analýzy specifických podnikatelských rizik, nákladů a jejich řízení včetně organizační struktury, probíhajících procesů a aktivit, s návrhem na efektivní využití pri-márních a podpůrných činností, včetně jejich implementace do systému řízení podniku.
dc.format 82 s.
dc.format.extent 6216597
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Projekt cs
dc.subject řízení nákladů cs
dc.subject analýza cs
dc.subject procesy cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject management cs
dc.subject rizika cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject The project en
dc.subject cost management en
dc.subject analysis en
dc.subject processes en
dc.subject outsourcing en
dc.subject management en
dc.subject risk en
dc.subject activity en
dc.title Projekt systému řízení nákladů v podniku XYZ
dc.title.alternative The Project of Cost Management System Application in the Company XYZ
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Ludmila
dc.date.accepted 2015-05-20
dc.description.abstract-translated Thesis on the topic " The Project of Cost Management System Application in the Company XYZ" is focused on the analysis of the cost of the entity, process analysis, management and related factors, with a focus on cost management in the enterprise. The theoretical part focuses on the explanation and description of the general concept of costs, outsourcing company environment and factors affecting the company in relation to the management and control of the company. In the practical part directly affected specific organization, analyzes of specific business risks, costs and management including organizational structu-re, ongoing processes and activities, with a proposal for an efficient use of primary and support activities, including their implementation in enterprise management system.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33913
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
juřička_2015_dp.pdf 5.928Mb PDF View/Open None
juřička_2015_op.pdf 501.8Kb PDF View/Open None
juřička_2015_vp.docx 28.72Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account