Projekt strategického hodnocení výkonnosti společnosti Nestlé pomocí Balanced ScoreCard

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategického hodnocení výkonnosti společnosti Nestlé pomocí Balanced ScoreCard

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Timanová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:26:45Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31136
dc.description.abstract Cílem projektu je optimalizace metody Balanced Scorecard v potravinářské společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt podrobuje společnost PESTLE analýze, Porterově analýze, Finanční analýze, SWOT analýze a analýze současného stavu BSC. Na základě výsledků analýz je optimali-zována metoda BSC ve společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt má pomoci sladit priority nosných projektů, zlepšit projektové řízení a komunikaci, vizualizovat plnění strategických cílů pomocí konkrétních ukazatelů a vyladit klíčové uka-zatele.
dc.format 107 s. (146 085 znaků)
dc.format.extent 3373311
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject strategie cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject vize cs
dc.subject PESTE Analysis en
dc.subject Porter's five force analysis en
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject strategies en
dc.subject strategic objectives en
dc.subject economic value added en
dc.subject vision en
dc.title Projekt strategického hodnocení výkonnosti společnosti Nestlé pomocí Balanced ScoreCard
dc.title.alternative Project of Strategic Evaluation of the Performance Nestle Czech Using the Balanced ScoreCard
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2015-05-22
dc.description.abstract-translated The goal of the project is to optimize the method of Balanced Scorecard in food company Nestlé. The project company undergoes PEST analysis, Porter's analysis, financial analysis, SWOT analysis, and analysis of the current status of BSC. Based on the results of the ana-lysis method is optimized BSC at Nestlé Czech s.r.o. The project is to convert the vision into specific strategic objectives, coordinate the priori-ties of supporting projects to improve project management and communication, visualize the strategic objectives through of specific indicators and define key performance indica-tors.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33932
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
timanová_2015_dp.pdf 3.217Mb PDF View/Open None
timanová_2015_op.docx 29.48Kb Unknown View/Open None
timanová_2015_vp.docx 24.04Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account