Projekt vytváření call center pro podporu řízení vztahu se zákazníkem jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt vytváření call center pro podporu řízení vztahu se zákazníkem jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Klamert, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:15:01Z
dc.date.available 2010-07-14T21:15:01Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3115
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce má přiblížit problematiku vytváření projektu Call center pro podporu řízení vztahu se zákazníkem, jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti firem, jak z pohledu teoretického, tak i praktického. Úvodní část vysvětluje pojem call center, a s tím spojenou problematiku CRM, objasňuje měřítka úspěšnosti řízení vztahu se zákazníky, zásady a hodnotu vztahu se zákazníky, popisuje jak vzniká a funguje kontaktní centrum a přehledně pojednává o personálních záležitostech a pozicích v kontaktním centru. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace v evropském kontaktním centru společnosti Olympus, charakterizuje společnost, popisuje její vznik, strukturu a hlavní činnosti a zaměřuje se na uvedení postupů pro zkvalitnění stávajících vztahů a služeb. Závěrečná část pojednává o konkrétních návrzích pro vyšší efektivitu a produktivitu call centra Olympus. cs
dc.format 95 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4769798 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Call centrum cs
dc.subject CRM cs
dc.subject vztah cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject služba cs
dc.subject software cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject tržní segment cs
dc.subject analýza cs
dc.subject inovace cs
dc.subject strategie cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject tým cs
dc.subject Call centrum en
dc.subject CRM en
dc.subject relations en
dc.subject customer en
dc.subject services en
dc.subject software en
dc.subject supplier en
dc.subject market segment en
dc.subject analysis en
dc.subject innovation en
dc.subject strategy en
dc.subject communication en
dc.subject team en
dc.title Projekt vytváření call center pro podporu řízení vztahu se zákazníkem jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative The concept of establishing call centres for supporting the management of customer relations as a factor of competitive advantage enhancement en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Palánová, Věra cs
dc.date.accepted 2007-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The goal of this presented diploma work is to bring the public closer to the themes of creating call centre projects whose main goals are to support the management of customer relations as a factor leading to a higher competitive advantage for the company. The theme is being discussed from theoretical as well as an applied aspect. Exordium explains the conception of a Call centre and associated CRM issue, illustrates the criterion of effectively managing customer relations. It also describes principles and customer relations values, the process of creating a Call center and its functions. Personnel issues and positions in the Call centre are closely examined. The practical section focuses on the analysis of the current situation in Olympus European contact Call centre, defines the company itself (the historical background, structure and main activities). The developments leading to current relations and improved services are addressed. The concluding section proposes specific suggestions focused on increasing the efficiency and productivity of the Olympus Call centre. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6549
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
klamert_2007_dp.pdfBlocked 4.548Mb PDF View/Open
klamert_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
klamert_2007_op.pdf 69.46Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account