Etnografický výzkum subkultury - motorkáři

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etnografický výzkum subkultury - motorkáři

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Pešková, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:27:54Z
dc.date.available 2015-07-24T12:27:54Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31488
dc.description.abstract Bakalářská práce "Etnografický výzkum subkultury - motorkáři" je zaměřena na výzkum subkultury motorkářů. Snažila jsem se poskytnout co možná nejobjektivnější pohled do této subkultury s tím, že jsem se při své práci zaměřila na výzkum jedné konkrétní skupiny motorkářů členů SCRC. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám historií vzniku motorkářství, jejím vývojem, současností a zevrubným vysvětlením pojmů kultury a subkultury. V praktické části se snažím zodpovědět, jaká jsou specifika mnou zkoumané subkultury, co pro tyto motorkáře znamená členství SCRC a jejich vnímání MC klubů, jak ovlivňuje motorkářství jejich běžný život a jak vnímají zařazení žen v této původně maskulinní subkultuře.
dc.format 79 (120 098 znaků)
dc.format.extent 6458516
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kultura cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject motorkářství cs
dc.subject SCRC cs
dc.subject MC kluby cs
dc.subject culture en
dc.subject subculture en
dc.subject life style en
dc.subject  motorcycling en
dc.subject SCRC en
dc.subject MC clubs en
dc.title Etnografický výzkum subkultury - motorkáři
dc.title.alternative Bikers: Ethnographic Study of a Subculture
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matuszková, Jitka
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor´s work "Ethnographic study of a subculture bikers" is named at research of a bikers´ subculture. I endeavoured to give clear view as possible into this subculture. In my work I specialised in research of one culture group of bikers SCRC members. This work is separated into two parts theory and use. In the theoretical part I put my brain go into history of motorcycling, its development, present and exact explanation of conception of culture and subculture. In the practical part I endeavour to answer what are my researched specifics of subculture, what does it mean for these bikers to be a member of SCRC and how do they perceive MC clubs, how does  motorcycling influence their common life and how is their feeling of women to be members of this originally male subculture.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37705
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
pešková_2015_dp.pdf 6.159Mb PDF View/Open None
pešková_2015_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
pešková_2015_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account