Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Sedláčková, Radka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:01Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:01Z
dc.date.issued 2015-03-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31512
dc.description.abstract Ústředním tématem bakalářské práce je současná problematika eutanazie, bioetiky a soci-ální pedagogiky, která do těchto oblastí významnou měrou zasahuje. V této práci jsem chtěla vyzdvihnout především práci sociálního pedagoga. V teoretické fázi definuji pojem eutanazie a její rozdělení, historický vývoj, po současnost. Další kapitolou je definice bioetiky a konkrétní situace v České republice. Bioetika zasahuje významně do paliativní péče, které je věnována druhá kapitola. V poslední teoretické části jsem se zaměřila na práci sociálních pedagogů, kteří pomáhají umírajícímu a nejbližší rodině. Kvantitativní výzkum je zaměřen na názor laické veřejnosti k otázkám eutanazie, bioetiky a paliativní péče a v neposlední řadě na práci sociálního pedagoga.
dc.format 61 s. (83 055)
dc.format.extent 1499228
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanazie cs
dc.subject smrt cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject autonomie cs
dc.subject euthanasia en
dc.subject death en
dc.subject honour en
dc.subject autonomy en
dc.title Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky
dc.title.alternative Society, Bioethics and Euthanasia in the Light of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The core subject of bachelor's work is actual theme of euthanasia, bioethics and social pe-dagogic that significantly interfere all these topics. The goal of this work is overstress the importance of social pedagogue. In the theoretical part of the work I define the term euthanasia and the difference, histori-cal evolution up to present. Next chapter define bioethics and concrete situation in Czech Republic. The second chapter of the work is about bioethics that significantly interfere the palliative care. I have focused on the work of social pedagogues that help to dying and their immediate family. The qualitative search is focused on the attitude of ordinary public regarding the question of euthanisia, bioethics and palliative care. The work of social pedagogue is considered.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37733
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
sedláčková_2015_dp.pdf 1.429Mb PDF View/Open None
sedláčková_2015_op.docx 20.68Kb Unknown View/Open None
sedláčková_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account