[NEOBHÁJENO] 1. Teoretická část: Současné tendence v reklamní fotografii se zaměřením na zátiší 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Minerály b) volný výstavní soubor: Little Luxury

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] 1. Teoretická část: Současné tendence v reklamní fotografii se zaměřením na zátiší 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Minerály b) volný výstavní soubor: Little Luxury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maximová, Anna
dc.contributor.author Ramíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:22Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:22Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31632
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojedná o současných tendencích v reklamní fotografii se zaměřením na zátiší. Cílem této práce je seznámit čtenáře s aktuálními trendy a vizuální kulturou současného reklamního fotografického obrazu zátiší a to i v návaznosti na předcházející historický vývoj. Koncept celé práce je zaměřen hlavně na zpracování reklamního zátiší převážně módního charakteru. V první části se tak čtenář dočte o nejdůležitějších historických milnících v oblasti komerce se zaměřením hlavně na zpracování reklam využívající zátiší. Dále se práce zabývá analýzou současných nejpoužívanějších podob reklamního zátiší. Soudobé snímky jsou charakterizovány hlavně na základě vizuálního rozboru zpracování jednotlivých komerčních sdělení a kampaní, které jsou pak následně rozděleny do jednotlivých aktuálních vizuálních proudů.
dc.format 67 s.
dc.format.extent 84140149
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject produkt cs
dc.subject zátiší cs
dc.subject reklama cs
dc.subject komerce cs
dc.subject reklamní kampaň cs
dc.subject móda cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject product en
dc.subject still life en
dc.subject advert en
dc.subject commercial en
dc.subject advertising campaigns en
dc.subject fashion en
dc.subject lifestyle en
dc.title [NEOBHÁJENO] 1. Teoretická část: Současné tendence v reklamní fotografii se zaměřením na zátiší 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Minerály b) volný výstavní soubor: Little Luxury
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] 1. Theoretical part: Current Trends in Commercial Photography with Focus on Still Lifes 2. Practical part: a) Catalogue of Minerals b) Little Luxury
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jindra, Jan
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis will discuss the current trends in advertising photography focused on still lifes. The aim of this paper is to introduce current trends and contemporary visual culture of advertising still life photographic image, even in relation to the previous historical development. The concept of the work is mainly focused on the processing of advertising still life fashion and lifestyle character mostly. In the first part, so the reader can read about the most important historical milestones in the field of commerce, focusing mainly on the elaboration of ads using still lifes. The text is retrievable but also the most important general data which fundamentally changed the way of creating images in commerce. Contemporary images are mainly characterized by visual analysis of the processing of individual commercial messages and campaigns that are subsequently divided into various actual visual streams.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38004
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2015-05-20
local.subject reklamní fotografie cs
local.subject advertising photography en


Files in this item

Files Size Format View Description
ramíková_2015_dp.zip 80.24Mb Unknown View/Open None
ramíková_2015_op.doc 109.5Kb Unknown View/Open None
ramíková_2015_vp.doc 102Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account