1. Teoretická část: Fotografická chyba jako tvůrčí prvek obrazu 2. Praktická část: a) Boží muka a křížky ve Valašském Meziříčí a okolí b) Nalezená zátiší

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Fotografická chyba jako tvůrčí prvek obrazu 2. Praktická část: a) Boží muka a křížky ve Valašském Meziříčí a okolí b) Nalezená zátiší

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišerová, Lucia
dc.contributor.author Skalický, Matěj
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:23Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:23Z
dc.date.issued 2014-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31634
dc.description.abstract Práce se zabývá záměrným užitím fotografické chyby v české výtvarné fotografii. Obsahuje část o historickém vývoji práce s chybou s ohledem na historický kontext, dále je pak členěna na čtyři základní druhy fotografických chyb s výčtem autorů a interpretací jejich přístupů vzhledem k použitým námětům a kontextu jejich tvorby.
dc.format 46
dc.format.extent 78172329
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotografická chyba cs
dc.subject česká výtvarná fotografie cs
dc.subject neostrost cs
dc.subject obrazová skladba cs
dc.subject užití fotografické chyby cs
dc.subject photography mistake en
dc.subject Czech fine-art photography en
dc.subject unsharpness en
dc.subject image compound en
dc.subject utilization of photography mistakes en
dc.title 1. Teoretická část: Fotografická chyba jako tvůrčí prvek obrazu 2. Praktická část: a) Boží muka a křížky ve Valašském Meziříčí a okolí b) Nalezená zátiší
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Photographic Error as a Creative Element of the Image 2. Practical part: a) Wayside Shrines and Crosses in around Valašské Meziříčí b) Found Still Lifes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jindra, Jan
dc.contributor.referee Reichstäter, Michal
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis is about the purposeful use of photography mistakes in Czech fine-art photography. It contains a part about the historic evolution of working with mistakes in relation to the historical context, it's also divided into four basic kinds of photography mistakes with a listing of authors and interpretations of their approaches in regard to applied themes and the context of their work.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38006
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
skalický_2015_dp.zip 74.55Mb Unknown View/Open None
skalický_2015_op.doc 104Kb Unknown View/Open None
skalický_2015_vp.doc 105Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account