A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts

Show simple item record

dc.contributor.advisor Outěřická, Tereza
dc.contributor.author Lysáčková, Blanka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31684
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá anglickými idiomy a jejich českými ekvivalenty. Teoretická část je zaměřena na definici idiomu, pozici v jazyce, charakteristické rysy a typy idiomů, interpretaci a překlad idiomů. Dále specifikuje sémantiku a rozdělení ekvivalentů použitou pro analýzu. Praktická část porovnává anglické idiomy s jejich českými ekvivalenty, následně je rozděluje a analyzuje ze sémantického, lexikálního a gramatického hlediska.
dc.format 57s. (63 751 znaků)
dc.format.extent 1389125
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject idiom cs
dc.subject ekvivalent cs
dc.subject část těla cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject angličtina cs
dc.subject čeština cs
dc.subject idiom en
dc.subject equivalent en
dc.subject body part en
dc.subject language en
dc.subject English en
dc.subject Czech en
dc.title A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts
dc.title.alternative A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čechová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with English idioms and their Czech equivalents. The theoretical part concentrates on the definition of an idiom, the position in a language, characteristic features and types of idioms, interpretation and translation of idioms. Moreover, it specifies the semantics and categorization of English equivalents used for analysis. The practical part compares English idioms with their Czech equivalents, and subsequently analyzes them from the semantic, lexical and grammatical point of view.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38095
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-07
local.subject idiomy cs
local.subject lidské tělo cs
local.subject podstatná jména hromadná cs
local.subject podstatná jména cs
local.subject idioms en
local.subject human body en
local.subject collective nouns en
local.subject nouns en


Files in this item

Files Size Format View Description
lysáčková_2015_dp.pdf 1.324Mb PDF View/Open None
lysáčková_2015_op.doc 50.5Kb Unknown View/Open None
lysáčková_2015_vp.docx 16.18Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account