Šikana u školní mládeže jako krize současného školství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana u školní mládeže jako krize současného školství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Hájek, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:33:59Z
dc.date.issued 2007-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3170
dc.description.abstract Tato práce se zabývá agresivitou a šikanou mezi dětmi v současné společnosti. Snaží se najít a rozebrat důvody, které vedou děti k agresivnímu chování. Podává základní rady ke zvládání těchto jevů a také informace k nejrůznějším možnostem pomoci všem postiženým. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 615824 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 26.03.2037 cs
dc.subject Agresivita cs
dc.subject šikana cs
dc.subject děti cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject způsobené škody cs
dc.subject možnosti pomoci cs
dc.subject Aggression en
dc.subject bullying en
dc.subject children en
dc.subject social-pathology phenomenons en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject damages en
dc.subject chance of help en
dc.title Šikana u školní mládeže jako krize současného školství cs
dc.title.alternative Bullying among secondary school students as a crisis of modern education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.date.vskp-available 2037-03-26
dc.description.abstract-translated This work is concerned with aggression and bullying among children in our society. It tries to find and analyze reasons why the children become aggressive. It presents basic advices of manage these phenomenons and also information about different kind of help victims. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006179
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hájek_2007_bp.pdfBlocked 601.3Kb PDF View/Open
hájek_2007_vp.pdf 270.0Kb PDF View/Open
hájek_2007_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account