1. Teoretická část: Problematika digitálních projekcí a projektorů z pohledu kameramana 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., kamera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Problematika digitálních projekcí a projektorů z pohledu kameramana 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., kamera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fandli, Juraj
dc.contributor.author Mašek, Pavel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:42Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31747
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na shrnutí nejčastějších moţností projekcí audiovizuálního díla, jejich technologickému řešení a vlivu na výsledný obraz. Kaţdá část obsahuje i doporučení pro kameramany, jak mohou přizpůsobit natáčení určené pro daný typ obrazovky a zařízení.
dc.format 73
dc.format.extent 4341766
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject televize cs
dc.subject digitální kino cs
dc.subject displeje cs
dc.subject projekce cs
dc.subject technologie zpracování obrazu cs
dc.subject television en
dc.subject digital cinema en
dc.subject displays en
dc.subject projection en
dc.subject technology of processing image en
dc.title 1. Teoretická část: Problematika digitálních projekcí a projektorů z pohledu kameramana 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., kamera
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Issues of Digital Screenings and Projectors from the Perspective of a Director of Photography. 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 20 mins., director of photography
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Komorný, Štefan
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the summary of the most often options of projections of audiovisual work, their technology solution and their impact to the final image. Every part contains recommendation for cameramen how customize their work for every kind of screen and device.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Kamera cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Film Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 38192
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
mašek_2015_dp.pdf 4.140Mb PDF View/Open None
mašek_2015_op.docx 74.00Kb Unknown View/Open None
mašek_2015_vp.doc 111.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account