Digitální projekce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Digitální projekce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fandli, Juraj
dc.contributor.author Dvořák, Denis
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:10Z
dc.date.issued 2014-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31877
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na oblast digitální projekce, která v poslední době zaznamenala obrovský vývoj v celém světě. Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly: teoretickou a praktickou část. V první zmíněné části popisuji podstatu a začátky digitální projekce včetně procesu digitalizace jako takového, a zároveň nastiňuji způsoby digitali-zace filmu i kinosálů. V druhé kapitole pak zjišťuji, jaké vybavení a technologie jsou ne-zbytné k zajišťování kvalitní digitální projekce a jaké praktické využití v současnosti digi-tální projekce nabízí. V závěru pak hodnotím pozitiva i negativa, která sebou digitální éra přináší, a zkoumám také budoucí nové trendy ve vytyčené oblasti.
dc.format 46 s., obrazová příloha - 1 s.
dc.format.extent 2203417
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Digitální projekce cs
dc.subject digitalizace cs
dc.subject analogový 35 mm film cs
dc.subject digitální kino cs
dc.subject Digital Projection en
dc.subject Digitisation en
dc.subject Analog 35 mm Film en
dc.subject Digital Cinema en
dc.title Digitální projekce
dc.title.alternative Digital Projection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Komorný, Štefan
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis I focus on the area of digital projection that has been recently experi-encing a huge worldwide development. Thesis is divided into two main sections: theoreti-cal part and practical part. In the first part I describe principles and beginnings of digital projection including the digitisation process, and at the same time I mention ways of film and cinema digitisation. In the second section I try to find out what kind of equipment and technologies are necessary to ensure quality digital projection and what practical usage the digital projection itself offers. In the conclusion I assess the positive and negative sides that the digital era has brought as well as examine new future trends in this field.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovisual Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38361
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
dvořák_2015_dp.pdf 2.101Mb PDF View/Open None
dvořák_2015_op.docx 71.45Kb Unknown View/Open None
dvořák_2015_vp.doc 110Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account