The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Hamanová, Alena
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:13Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:13Z
dc.date.issued 2015-01-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31892
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na studium povrchové aktivity vybraných sloučenin s adamantanovým skeletem. Tato aktivita je charakterizována prostřednictvím tzv. kritické micelární koncentrace, jež je klíčovým parametrem povrchově aktivních látek. V teoretické části této práce jsou představeny systémy pro uvolňování a transport léčiv. Tyto systémy mohou být tvořeny mj. povrchově aktivními látkami, které se vyznačují tvorbou supramolekulárních agregátů (micel). Další kapitoly této práce jsou věnovány vlastnostem a aplikacím povrchově aktivních látek a také procesu tvorby micel. Je zde také uveden přehled metod, které mohou být použity ke stanovení kritické micelární koncentrace. Ke stanovení tohoto důležitého parametru byly v praktické části zvoleny následující metody: tenziometrie, izotermální titrační kalorimetrie a sledování změn kontaktního úhlu v průběhu smáče-ní. Práce poskytuje srovnání hodnot kritických micelárních koncentrací v rámci jednotlivých vybraných vzorků, stejně tak jako srovnání těchto hodnot v závislosti na použité metodě. V praktické části je mimo jiné sledován vliv beta-cyklodextrinu na kritickou micelární koncentraci. Práce tak poodhaluje potenciál supramolekulárních systémů v biomedicínských aplikacích.
dc.format 84 s. (95 960 znaků)
dc.format.extent 3909031
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adamantan cs
dc.subject povrchově aktivní látky cs
dc.subject kritická micelární koncentrace cs
dc.subject povrchové napětí cs
dc.subject izotermální titrační kalorimetrie cs
dc.subject adamantan en
dc.subject surface active agents en
dc.subject critical micelle concentration en
dc.subject surface tension en
dc.subject isothermal titration calorimetry en
dc.title The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds
dc.title.alternative The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Věra
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the study on the surface activity of selected adamantane compounds. This activity is characterized by the so-called critical micelle concentration, which is a crucial parameter of surface-active agents. In the theoretical part of this thesis, there are drug delivery systems described. These systems may consist of surface active agents, among others; the important attribute of these agents is their ability to form supramolecular aggregates (micelles). Further chapters are devoted to properties and applications of surface active agents and micellization as well. In the theoretical part, there is given an overview of methods suitable for determination of the critical micelle concentration. In the experimental part, following methods has been employed for determination of the critical micelle concentration: tensiometry, isothermal titration calorimetry and monitoring of changes in the contact angle while wetting. In this thesis, comparisons of critical micelle concentration values of the individual selected samples as well as comparisons of these values dependence on the particular method are provided. An effect of beta-cyclodextrin on the critical micelle concentration has been also studied. In conclusion, this work reveals the potential of adamantane-containing imidazolium salts to form supramolecular aggregates(micelles) in water medium.
dc.description.department Ústav chemie
dc.thesis.degree-discipline Chemie potravin a bioaktivních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Food Chemistry and Chemistry of Bioactive Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38387
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
hamanová_2015_dp.zip 3.727Mb Unknown View/Open None
hamanová_2015_op.pdf 108.8Kb PDF View/Open None
hamanová_2015_vp.doc 105Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account