Povolání sociálního pracovníka dávek hmotné nouze a smysluplnost jeho práce

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Povolání sociálního pracovníka dávek hmotné nouze a smysluplnost jeho práce

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Povolání sociálního pracovníka dávek hmotné nouze a smysluplnost jeho práce
Autor: Londinová, Pavla
Vedoucí: Bakošová, Zlatica
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou povolání pracovníků dávek pomoci v hmotné nouzi. Konkrétně seznámí v pěti kapitolách teoretické části s jednotlivými pojmy a bude se zabývat státní sociální politikou a systémem sociálního zabezpečení v ČR. Zmíní chudobu jako fenomén doby spolu s rozdělením typologie chudob a jejími příčinami. Další kapitolou práce je sociální pomoc cílovým skupinám, kde práce jednotlivě popisuje základní dávky pomoci v hmotné nouzi. Čtvrtá kapitola podrobně seznámí s pracovníky dávek hmotné nouze a jejich činností, mimo jiné také se zneužíváním těchto dávek a důsledky tohoto počínání. Závěrečná kapitola se věnuje smysluplnosti práce sociálních pracovníků. Především jsou zde zakomponovány očekávání, hodnoty a náročnost komunikace s klienty cílové skupiny. Ve výzkumné části se zabýváme konkrétně prací sociálního pracovníka, kde zkoumáme smysluplnost, naplnění hodnot a očekávání, pocity v zaměstnání, pracovní kolektiv a prostředí, zdraví zaměstnanců, náročnost povolání, složitost komunikace, nároky, zvládání administrace, pohled sociálních pracovníků na cílové skupiny, zneužívání dávek a názory na možnosti zlepšení současné situace. Cílem práce je získání praktických poznatků zmiňované problematiky. V závěru práce je vyhodnocení výzkumné části, návrhy preventivních programů a návrhy k odstranění některých nežádoucích jevů v zaměstnání sociálních pracovníků na dávkách pomoci v hmotné nouzi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31898
Datum: 2015-01-07
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
londinová_2015_dp.pdf 11.44Mb PDF Zobrazit/otevřít None
londinová_2015_op.docx 18.12Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
londinová_2015_vp.docx 20.66Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet