Sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z profesionálnej rodiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z profesionálnej rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gallová, Iveta
dc.contributor.author Rožteková, Daniela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:19Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:19Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31923
dc.description.abstract Diplomová práca sa venuje špecifickým problémom profesionálnych rodičov. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce sa venuje vymedzeniu náhradnej starostlivosti z hľadiska legislatívy Slovenskej republiky. Priblížime proces pre-chodu detí z profesionálnej rodiny do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti, pestúnstva prípadne adopcie. Praktickú časť sme spracovali formou dotazníkov, kde sme využili kvantitatívnu metódu výskumu, ale zároveň predkladáme aj niektoré prípadové štúdie. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z profesionálnej rodiny.
dc.format 82
dc.format.extent 1605223
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject profesionálny rodič cs
dc.subject profesionálna náhradná rodina cs
dc.subject dieťa cs
dc.subject náhradná rodinná starostlivosť cs
dc.subject sanácia rodiny cs
dc.subject detský domov cs
dc.subject foster en
dc.subject parent en
dc.subject professional foster family en
dc.subject child en
dc.subject Foster Care en
dc.subject recovery of the family en
dc.subject children's home en
dc.title Sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z profesionálnej rodiny
dc.title.alternative Socio-Pedagogical Aspects of the Issue of Children´s Departure from Professional Foster Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis addresses the specific problems os professional parents. It consists of theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to the definition of foster care with regard to the Slovak legislation. We illustrate the process of transition of children from foster families to other forms of foster care, foster care or adoption. The practical part was prepared by mens of questionnaires, where we used quantitative method of research, but also we present some care of studies. The aim of the thesis was to analyze the socio-pedagogical aspects of the secession of children from professional families.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38426
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17
local.subject náhradní rodinná výchova cs
local.subject přechod do samostatného života cs
local.subject sociálně-pedagogické aspekty cs
local.subject foster home education en
local.subject passing to individual life en
local.subject socio-educational aspects en


Files in this item

Files Size Format View Description
rožteková_2015_dp.pdf 1.530Mb PDF View/Open None
rožteková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
rožteková_2015_vp.docx 22.03Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account