Spôsoby riešenia problémových situácií v rodinách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spôsoby riešenia problémových situácií v rodinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Šimlíková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:20Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31931
dc.description.abstract Každý rodič sa dostáva do situácie, kedy jeho dieťa neposlúcha, odvráva, robí zle a podobne. Ide o pomerne bežné situácie, ktorým sú rodičia vystavovaní. To vyvoláva otázku, ako čo najlepšie podobné chvíle zvládnuť. V týchto momentoch je rozhodujúca komunikácia medzi rodičom a dieťaťom. Práve o nej pojednáva táto diplomová práca. Prvá kapitola práce hovorí o rodine a o jej dôležitosti pre zdravý rozvoj dieťaťa. Druhá kapitola konkretizuje problémové situácie a popisuje možné motívy dieťaťa k takémuto správaniu. Taktiež sa venuje chybám, ktorých sa dopúšťajú rodičia v rámci svojho výchovného pôsobenia na dieťa. Práca postupne prechádza ku konkrétnemu popisu efektívnych a neefektívnych spôsobov komunikácie rodičov s deťmi. Pričom v sebe zahŕňa klasifikácie podľa rôznych autorov. Okrem popisu chýb však nechýba aj určitý návod na to, ako by komunikácia s dieťaťom mala prebiehať správne. Tým nie len zdokonaľovať vzájomné rodinné vzťahy, ale prispievať k harmonickému rozvoju detskej osobnosti. Praktická časť práce skúma práve spôsob komunikácie rodičov s deťmi a mieru využívania efektívneho či neefektívneho spôsobu komunikácie. Výskum hľadá taktiež rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti komunikačných spôsobov.
dc.format 79 s.
dc.format.extent 2134958
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dieťa cs
dc.subject rodič cs
dc.subject problémová situácia cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject spôsob komunikácie cs
dc.subject child en
dc.subject parent en
dc.subject trouble en
dc.subject situation en
dc.subject family en
dc.subject breeding en
dc.subject way of communication en
dc.title Spôsoby riešenia problémových situácií v rodinách
dc.title.alternative Ways of Dealing with Difficult Family Situations
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated Every parent gets into the situation where his child does not obey him or talks back. These are relatively routine situations which parents have to deal with. That brings up a question, how to handle these situations in the best possible way. In these situations is communication between parent and child crucial. We are going to deal with these questions in this Master´s thesis. First chapter talks about family and its importance for healthy development of child. Second chapter specifies trouble situations and describes possible motives behind childs behaviour. It also describes parents´ mistakes in childrens breeding and concretely interprets effective and ineffective ways of communication between parents and children. It involves classifieds from several authors. Except of the mistakes´ description, we do not neglect a possible instructions for correct communication with child. By those means we do not only intend to improve mutual family relations, but also to contribute to harmonious development of childs personality. Practical part of paper explores the ways of communication between parents and children and measures the effectiveness of communication. Study also looks at the differences between women and men in the field of communication manners.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38435
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17
local.subject sanace rodiny cs
local.subject family preservation en


Files in this item

Files Size Format View Description
šimlíková_2015_dp.pdf 2.036Mb PDF View/Open None
šimlíková_2015_op.doc 56.5Kb Unknown View/Open None
šimlíková_2015_vp.docx 20.29Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account