Stanovení vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurcová, Ladislava
dc.contributor.author Blahůšková, Kamila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:58Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:58Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32398
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku vlákniny, její dělení, výskyt a popis jejího vlivu na lidský organizmus. Dále popisuje metody stanovení vlákniny a pektinu. Praktická část je zaměřena na stanovení jednotlivých složek vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny a zjištění případného vlivu obsahu pektinu ve vzorcích vlákniny na stanovení neutrálně-detergentní vlákniny a acido-detergentní vlákniny.
dc.format 98 s. (23 537 znaků)
dc.format.extent 2214503
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vláknina cs
dc.subject neutrálně-detergentní vláknina cs
dc.subject acido-detergentní vláknina cs
dc.subject acido-detergentní lignin cs
dc.subject pektin cs
dc.subject komerční vzorek vlákniny cs
dc.subject Pearsonův koeficient cs
dc.subject fibre en
dc.subject neutral-detergent fibre en
dc.subject acid-detergent fibre en
dc.subject acid-detergent lignin en
dc.subject pectin en
dc.subject commercial sample of fibre en
dc.subject Pearson´s coefficient en
dc.title Stanovení vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny
dc.title.alternative Determination of the Fiber and Pectin in Commercial Samples of Pulp
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škrovánková, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this paper is focused on characteristics, division and occurrence of the fibre and description of the influence of fibre on the human organism. Furthermore, it describes methods of determination of fibre and pectin. Practical part is aimed at determination of individual fibre and pectin components in com-mercial samples and determination of possible influence of pectin content in the fibre sam-ples on setting of neutral-detergent and acid-detergent fibre.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37542
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
blahůšková_2015_dp.pdf 2.111Mb PDF View/Open None
blahůšková_2015_op.pdf 533.9Kb PDF View/Open None
blahůšková_2015_vp.pdf 524.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account