Sanace problémových a dysfunkčních rodin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sanace problémových a dysfunkčních rodin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Kašparová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:13Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:13Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32469
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá způsobem realizace sanace rodiny v praxi. Hlavním cílem je zjistit, jaké metody a činnosti jsou používány při sanování rodiny, jak pracovníci sociálně-právní ochrany dětí a sociální pracovníci neziskových organizací vnímají tuto službu a kde spatřují úskalí v rámci procesu sanace rodiny. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k rodině, charakteristice sanace rodiny a metodám sociální práce s rodinou. Získaná data jsou vyhodnocena pomocí zpracovaných kazuistik rodin, rozhovorů s pracovníky OSPOD, sociálních pracovníků neziskových organizací a rodiny.
dc.format 65
dc.format.extent 4904742
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject sanace rodiny cs
dc.subject zanedbávaná péče o dítě cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject metody a činnosti sociální práce s rodinou cs
dc.subject family en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject family recovery en
dc.subject neglected care for children en
dc.subject social work en
dc.subject methods and activities of social work with family en
dc.title Sanace problémových a dysfunkčních rodin
dc.title.alternative Recovery of Problem and Dysfunctional Families
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a way of the rehabilitation realisation of the family in the practice. The bachelor thesis deals firstly an effective approach of the social workers to the whole family and also with the possibilities of its rehabilitatiton. The main goal is to find out which methods and activities are used for family recovery, how employees of social and legal protection of children and social workers of non-profit organizations perceive this service and what they consider to be difficulties within the process of family recovery. Basic terms related to family, characteristics of family recovery and methods of social work with family are defined in the theoretical part. Acquired data are evaluated by means of elaborated case interpretations of families, interviews with OSPOD workers, social workers from non-profit organizations and family.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37644
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
kašparová_2015_dp.pdf 4.677Mb PDF View/Open None
kašparová_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
kašparová_2015_vp.docx 19.58Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account