Sociálně pedagogická práce ve školní družině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně pedagogická práce ve školní družině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Láníčková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:17Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:17Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32495
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je charakterizovat obsah činností ve školní družině z pohledu sociální pedagogiky se zaměřením na kázeň a výchovné problémy. Náplní první kapitoly teoretické části je historie a současnost školní družiny, její cíle, poslání a organizace. Další pojednává o charakteristice vývoje dítěte raného školního věku v souvislosti se sociálním chováním, formách poruch chování a jejich nápravě. Poslední část se zabývá pedagogickým ovlivňováním volného času dětí, výchovně preventivním působením a možnostmi sociálně pedagogické práce ve školní družině. Předmětem praktické části je kvalitativní výzkum ve formě pozorování a rozhovorů a vyhodnocení jejich výsledků. Zaměřuje se na činnosti školní družiny, problémové chování žáků školní družiny a způsoby jejich řešení.
dc.format 63 s. (119 304)
dc.format.extent 1714854
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školní družina cs
dc.subject činnosti ve školní družině cs
dc.subject sociální chování cs
dc.subject poruchy chování žáků cs
dc.subject příčiny nekázně cs
dc.subject preventivní působení cs
dc.subject after-school centre en
dc.subject activities in after-school centre en
dc.subject social behaviour en
dc.subject behavioral problems in pupils en
dc.subject causes of indiscipline en
dc.subject preventive actions en
dc.title Sociálně pedagogická práce ve školní družině
dc.title.alternative Social and Pedagogical Work in After-School Clubs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor´s thesis is to characterize contents of activities that are being realized in after-school centres in terms of social pedagogy with a focus on discipline and educational problems. The first chapter of the theoretical part describes the history and present of after-school centres, its objectives, function and organization. The next chapter deals with the early child development in relation to social behaviour, types of behavioral disorders and their remedies. The last section of the thesis focuses on pedagogical influence of children´s leisure time activities, educational and preventive actions and possibilities of work in the areas of social pedagogy in after-school centres. The practical part of the thesis is based on qualitative research by means of observations and interviews and on evaluation of the research results. It aims at activities in after-school centres, children´s behavioral problems and ways of their solution.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37672
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
láníčková_2015_dp.pdf 1.635Mb PDF View/Open None
láníčková_2015_op.docx 18.01Kb Unknown View/Open None
láníčková_2015_vp.docx 19.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account