Mateřství z pohledu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mateřství z pohledu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Palková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32514
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji mateřství, rodičovství a zvyšujícímu se věku prvorodiček, jakožto fenoménu dnešní doby. Svou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na sociobiologické pojetí mateřství, historii mateřství a rodičovství, hlavní důvody odkládání mateřství, poukazuji na šance a rizika mateřství ve vyšším věku. V závěrečné kapitole teoretické části se věnuji představám mladých lidí o mateřství a rodičovství na základě výzkumů. Praktická část se zaměřuje na ženy ve věku 20-42 let a jejich pohled na mateřství. Pro svůj kvalitativní výzkum jsem si zvolila polostrukturovaný rozhovor. Respondentky budou odpovídat na základě svých individuálních zkušeností. Cílem praktické části je zjistit, jaké postoje zaujímají k mateřství a rodičovství ženy různých věkových kategorií.
dc.format 67 s. (18 511 znaků).
dc.format.extent 2010901
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kariéra cs
dc.subject mateřství cs
dc.subject neplodnost cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject potraty cs
dc.subject pozdní mateřství cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject těhotenství cs
dc.subject career en
dc.subject motherhood en
dc.subject sterility en
dc.subject unmarried life together en
dc.subject abortions en
dc.subject late motherhood en
dc.subject parenthood en
dc.subject family en
dc.subject pregnancy en
dc.title Mateřství z pohledu sociální pedagogiky
dc.title.alternative Motherhood from the Point of View of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I devote myself to motherhood, parenthood and the increasing age of the primipara women as a phenomenon of our time. I divided my thesis into theoretical and practical parts. In the theoretical part I concentrated on the sociobiological concept of motherhood, history of motherhood and parenthood, what are the main reasons for postponing the motherhood, I identify the chances and risks of motherhood at the older age. In the final chapter of the theoretical part I focus on the young people´s ideas about motherhood and parenthood based on the surveys. The practical part is devoted to the women at the age between 20 and 42 and their view of motherhood. For my qualitative survey I chose a semi-structured interview. The respondents will answer based on their individual experience. The aim of the practical part is to find out what are the attitudes to motherhood and parenthood of women at different age categories.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37694
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
palková_2015_dp.pdf 1.917Mb PDF View/Open None
palková_2015_op.docx 17.41Kb Unknown View/Open None
palková_2015_vp.docx 19.51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account