Analýza výchozích podmínek pro vybudování rekreačního střediska "Balaton" v mikroregionu Vsetínsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výchozích podmínek pro vybudování rekreačního střediska "Balaton" v mikroregionu Vsetínsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipec, Jiří cs
dc.contributor.author Novosadová, Jitka cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:01:12Z
dc.date.issued 2006-12-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3251
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat výchozí podmínky pro vybudování rekreačního areálu vodní plochy "Balaton", a zvýšit tak atraktivnost nejen obce Nový Hrozenkov, ale i celého mikroregionu Vsetínsko. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je popsáno využití marketingu ve správě měst a obcí s důrazem na teoretická východiska marketingu služeb. Druhá, praktická část, zahrnuje analytickou a projektovou část. V analytické části je předložena analýza atraktivity mikroregionu Vsetínsko z pohledu cestovního ruchu i přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou, zhodnocení regionu a analýza výchozích podmínek pro vybudování nového rekreačního areálu. Na základě poznatků z analýz je zhodnocena realizace projektu.V projektové části je nastíněn projekt využití vodní plochy "Balaton" pro vybudování rekreačního areálu, jeho charakteristiky a popis jednotlivých částí, pro jaké cílové skupiny je tento objekt určen, celkové náklady a také hrozby a rizika, které s sebou může nést realizace projektu. cs
dc.format 60 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5311888 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2036 cs
dc.subject region cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject region en
dc.subject regional policy en
dc.subject regional marketing en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing of the services en
dc.subject tourist trade en
dc.title Analýza výchozích podmínek pro vybudování rekreačního střediska "Balaton" v mikroregionu Vsetínsko cs
dc.title.alternative The analysis of the starting conditions for the recreational zone "Balaton" in the micro-region Vsetínsko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-01-16 cs
dc.date.vskp-available 2036-12-08
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to analyze the starting conditions for the recreational zone "Balaton'q construction to increase the attraction not only of the municipality Nový Hrozenkov, but the attraction of the whole micro-region Vsetínsko. The work is divided into two parts. In the first theoretical part, there is the usage of marketing in towns and municipalities management described with and emphasis on the theoretical marketing starting points. The second practical part includes the analytical and project part. In the analytical part, there is the analysis concerning the attraction of the micro-region Vsetínsko at the view of the tourist trade and cooperation with Slovakia along with the region evaluation and the analysis of the starting points for the new recreational zone construction.There is a project for water area "Balaton'q usage as the recreational zone outlined in the Project part, its characteristic and the description of its individual parts, what a target group is this object constructed for, next there are the final costs and possible threats and risks that the execution of a project could bring. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4717
dc.date.assigned 2006-10-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
novosadová_2007_bp.pdfBlocked 5.065Mb PDF View/Open
novosadová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
novosadová_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account