3D anaglyf efekt

DSpace Repository

Language: English čeština 

3D anaglyf efekt

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buch, Jana
dc.contributor.author Motúzová, Frederika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:10Z
dc.date.issued 2014-10-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33112
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na oboznámenie s technikou zobrazovania 3D za pomoci anaglyf efektu a jeho využitia v rôznych formách výtvarného umenia. Tejto téme je veno-vaná pozornosť v teoretickej časti, ktorá nahliadne do histórie a priblíži informácie o prvých pokusoch zobrazovania priestorového vnímania obrazu, ako aj o najmodernejších technikách, ktoré nám umožňujú vidieť obraz v 3D. V praktickej časti je okrem popisu procesu výroby jednotlivých modelov aj bližšie vysvetlenie výberu témy tejto práce a čo bolo cieľom pri jej realizácii. Ďalej práca pojednáva o modelovom riešení funkčnej dámskej a pánskej obuvi pri využití základných prvkov anaglyf efektu.
dc.format 107 s. (13 144 znakov)
dc.format.extent 9846367
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject anaglyf cs
dc.subject efekt cs
dc.subject 3D cs
dc.subject trojrozmernosť cs
dc.subject farebnosť cs
dc.subject línie cs
dc.subject geometria cs
dc.subject plastickosť cs
dc.subject anaglyph en
dc.subject effect en
dc.subject 3D en
dc.subject the three-dimensional en
dc.subject color en
dc.subject lines en
dc.subject geometry en
dc.subject plasticity en
dc.title 3D anaglyf efekt
dc.title.alternative 3D Anaglyph Effect
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Titor, Ivan
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on introducing of the 3D displaying technique with the help of anaglyph effect and its use in various forms of visual art. Theoretical part pays attention to this topic, where it is looked insight the history and elucidated the information about first attempts to display spatial perception of the image as well as the most modern techniques that allow us to see the image in 3D. The practical part contains in addition to the description of the manufacturing process of individual model also more explanation about the topic choice for this thesis and what was main aim during its realization. The thesis further deals with model solution of functional women's and men's shoes while using the basic elements of anaglyph effect.
dc.description.department Ateliér Design obuvi
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design obuvi cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Shoe Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38659
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-16


Files in this item

Files Size Format View
motúzová_2014_dp.pdf 9.390Mb PDF View/Open
motúzová_2014_vp.pdf 196.7Kb PDF View/Open
motúzová_2014_op.pdf 198.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account