Efektivní systém odměňování a motivace brigádníků GAC, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivní systém odměňování a motivace brigádníků GAC, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čada, Jan
dc.contributor.author Vořechovská, Ivana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:14Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33134
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá systémem motivace a odměňování brigádníků multikina Golden Apple Cinema, a.s. Jejím cílem je navrhnout efektivní systém motivace a odměňování. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a uvedení do problematiky řízení lidských zdrojů, motivace a odměňování. V analytické části je pomocí dotazníkového šetření, hloubkových rozhovorů, SWOT analýzy a PEST analýzy zhodnocena současná situace. V závěru práce jsou navrhnuty návrhy na zlepšení systému. Tyto návrhy jsou následně podrobeny časové, rizikové a nákladové analýze.
dc.format 73 s. (81 635 znaků)
dc.format.extent 1932704
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject rozhovory cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject multikino cs
dc.subject human resource management en
dc.subject motivation en
dc.subject remuneration en
dc.subject questionnaire en
dc.subject in-depth interviews en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Efektivní systém odměňování a motivace brigádníků GAC, a.s.
dc.title.alternative An effective Remuneration and Motivation System for Temporary Employees of the GAC, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kramoliš, Jan
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with system of motivation and remuneration for temporary employees of the Golden Apple Cinema, a.s. The aim of thesis is to propose effective remuneration and motivation system. The theoretical part includes explanation of basic terms as human resource management, motivation and remuneration. The analytical part contains evaluation of current state by using questionnaire, in-depth interviews, SWOT analysis and PEST analysis. Then there are suggestions of solutions to improve this system. Afterwards, these suggestions are examined in cost, risk and time analysis.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38709
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-05
local.subject pracovní motivace cs
local.subject employee motivation en


Files in this item

Files Size Format View
vořechovská_2014_dp.pdf 1.843Mb PDF View/Open
vořechovská_2014_vp.pdf 167.5Kb PDF View/Open
vořechovská_2014_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account