Návrh na rekonstrukci areálu přírodního koupaliště v Horním Jelení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh na rekonstrukci areálu přírodního koupaliště v Horním Jelení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael
dc.contributor.author Schejbalová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:26Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33138
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám návrhem na rekonstrukci areálu bývalého přírodního kou-paliště. Zaměřuji se na část areálu s vodní plochou a snažím se najít nové využití této prů-tokové nádrže. Jako hlavní prvky jsem zvolila ubytování pro návštěvníky, umístěné čás-tečně na vodní hladině a plovoucí mola s možností libovolného pohybu a využitím k pikniku, relaxaci či kulturnímu prožitku.
dc.format 78 s.
dc.format.extent 7596076
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Horní Jelení cs
dc.subject relaxace cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject přírodní koupaliště cs
dc.subject rekreační areál cs
dc.subject ubytování cs
dc.subject plovoucí objekt cs
dc.subject Horní Jelení en
dc.subject relaxation en
dc.subject leisure time en
dc.subject natural swimming pool en
dc.subject recreational area en
dc.subject accommodation en
dc.subject floating object en
dc.title Návrh na rekonstrukci areálu přírodního koupaliště v Horním Jelení
dc.title.alternative Proposal for the Reconstruction of a Natural Swimming Pool in Horní Jelení
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maršíková, Hana
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I deal with the proposal for the reconstruction of a natural swimming pool. I focus on the part of the area with water surface and I try to find the new uses for this flow reservoir. As the main elements I chose accommodation for visitors, partly built on water and floating piers with the possibility of any movement and using for the picnic, relaxation or cultural experience.
dc.description.department Ateliér Prostorová tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38716
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
schejbalová_2014_dp.pdf 7.244Mb PDF View/Open
schejbalová_2014_vp.pdf 790.8Kb PDF View/Open
schejbalová_2014_op.doc 90.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account