Návrh tělocvičny základní školy Jílové u Prahy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh tělocvičny základní školy Jílové u Prahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael
dc.contributor.author Švancarová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:27Z
dc.date.issued 2014-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33139
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá především návrhem interiéru školní tělocvičny. Navrhovaný interiér se skládá z tanečního sálu, technického zázemí a hlavní části samotné tělocvičny. Celý objekt by měl sloužit nejen pro školní účely, ale také veřejnosti. Tento sportovní areál je rozlohou velmi skromný, ale i přes to je zde navržen velice rozmanitý výběr sportů a jiných aktivit. Teoretická část je věnována problematice, historii a moderním technologiím sportovních staveb. Daná studie je východiskem pro řešení návrhu v praktické části, která se zabývá samotným návrhem a jeho technickým řešením.
dc.format 92 s.
dc.format.extent 14693159
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tělocvična cs
dc.subject volnočasové centrum cs
dc.subject sport cs
dc.subject taneční sál cs
dc.subject gymnasium en
dc.subject freetime center en
dc.subject sport en
dc.subject dancing room en
dc.title Návrh tělocvičny základní školy Jílové u Prahy
dc.title.alternative Design of a Gym at a Primary School in Jílové u Prahy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maršíková, Hana
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis mainly deals with interior design of school gymnasiums. The proposed interior consists of a ballroom, technical background and a major part of the gym themselves. The whole building should be used not only for school purposes, but also to the public. The sports complex is an area of very modest, but despite this, there is proposed a very diverse selection of sports and other activities. The theoretical part is dedicated to the history and modern technologies in sports buildings. This part is the basis for the design solutions in the practical part of which is dedicated to the design and engineering solutions.
dc.description.department Ateliér Prostorová tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 38717
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
švancarová_2014_dp.pdf 14.01Mb PDF View/Open
švancarová_2014_vp.pdf 703.7Kb PDF View/Open
švancarová_2014_op.pdf 517.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account