Paliativní péče v prenatální diagnostice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Paliativní péče v prenatální diagnostice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žárská, Kateřina
dc.contributor.author Lakosilová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:43Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33224
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá paliativní péčí při těhotenství s diagnostikovanou genetickou vadou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojmy paliativní péče, prenatální péče a perinatální hospicová péče. Kromě toho věnuje pozornost etice. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit názory a informovanost laické veřejnosti a zdravotníků na těhotenství s genetickou vadou.
dc.format 87 s.
dc.format.extent 2988487
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject prenatální péče cs
dc.subject vývojová vada cs
dc.subject perinatální hospic cs
dc.subject palliative care en
dc.subject prenatal diagnostics en
dc.subject developmental defect en
dc.subject perinatal hospice en
dc.title Paliativní péče v prenatální diagnostice
dc.title.alternative Palliative Care in Prenatal Diagnostics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adamík, Zdeněk
dc.date.accepted 2015-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with palliative care on pregnancy with prenatal diagnosis of genetics defect. The work is divided into theoretical and practical part. In theoretical part there are defined concepts palliative care, prenatal care and perinatal hospice care. Besides, the thesis pays attention to ethics. The practical part includes the quantitative research carried out through a questionnaire survey, Its goal was to find out the opinions and information general public and medic on pregnancy diagnosed with a genetic defect.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 38845
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View
lakosilová_2015_dp.pdf 2.850Mb PDF View/Open
lakosilová_2015_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
lakosilová_2015_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account