Plán marketingové komunikace kavárny Aston

DSpace Repository

Language: English čeština 

Plán marketingové komunikace kavárny Aston

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Kolářová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:29Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33420
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace ostravské kavárny Aston s cílem vytvořit plán, který současnou úroveň této komunikace pozvedne. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. První část tvoří teoretický základ, který se věnuje marketingu obecně, poté komunikační strategií, komunikačním mixem, charakteristikou služeb a marketingovou situační analýzou. Praktická část obsahuje analýzy, které bylo nutné zpracovat, aby bylo možné poté navrhnout projekt. Pro tyto účely byla provedena analýza marketingového mixu, analýza mikroprostředí a makroprostředí, benchmarking, dotazování a SWOT analýza. Na základě zjištěných výsledků byl navržen plán, který je tvořen třemi dílčími částmi zaměřenými na zlepšení marketingové komunikace a na závěr byl podroben nákladové, časové, rizikové a personální analýze.
dc.format 104 s., 1 s. (157497 znaků)
dc.format.extent 2441904
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační nástroje cs
dc.subject reklama cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication tools en
dc.subject advertising en
dc.subject benchmarking en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Plán marketingové komunikace kavárny Aston
dc.title.alternative Plan of Marketing Communication of Aston Café
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Durďáková, Jana
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with marketing communication of the café Aston located in Ostrava with and objective to create a plan that the current level of communications raises. Thesis consist of a theoretical and practical part. The first part provides theoretical foundation, that is orientated towards marketing in general, as well as communication strategies, communication mix, service features and marketing situation analysis. The practical part contains analyses that had to be processed in order to suggest a project. For these purposes the analyses of the marketing mix, micro and macro analysis, benchmarking, interviews and SWOT analysis were made. Based on the results was proposed plan consisting of three parts focused on improving marketing communications and in the end was subjected to cost, time, risk and personnel analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing, specializace Design management cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39111
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
kolářová_2015_dp.pdf 2.328Mb PDF View/Open
kolářová_2015_vp.docx 28.33Kb Microsoft Word 2007 View/Open
kolářová_2015_op.docx 29.30Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account