Protibakteriální účinky fenoxyethanolu a 1-oktyl-2-pyrrolidonu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Protibakteriální účinky fenoxyethanolu a 1-oktyl-2-pyrrolidonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Salač, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:53Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:53Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33529
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá protibakteriálními účiny fenoxyethanolu, 1-oktyl-2-pyrrolidonu a směsí těchto látek. Byla zjišťována minimální inhibiční a minimální baktericidní koncentrace u čtyř gramnegativních a čtyř grampozitivních bakteriálních kultur. V rámci této práce byla prokázaná nižší účinnost fenoxyethanolu vůči grampozitivním bakteriím a zároveň vyšší účinnost směsi těchto dvou látek oproti látkám samotným. Dále také byla pozorována vysoká účinnost jednotlivých baktericidních látek na respiraci aerobního aktivovaného kalu. Z respiračních křivek byly sestrojeny křivky inhibice a z nich stanoveny hodnoty EC50 1,88 g.l-1 pro fenoxyethanol a 0,185 g.l-1 pro 1-oktyl-2-pyrrolidon.
dc.format 107s. (120 988 znaků)
dc.format.extent 3092538
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fenoxyethanol cs
dc.subject 1-oktyl-2-pyrrolidon cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject minimální inhibiční koncentrace cs
dc.subject minimální baktericidní koncentrace cs
dc.subject respirace cs
dc.subject aerobní aktivovaný kal cs
dc.subject Phenoxyethanol en
dc.subject 1-octyl-2-pyrrolidone en
dc.subject bacteria en
dc.subject the minimum inhibitory concentration en
dc.subject minimum bactericidal concentration en
dc.subject respiration en
dc.subject aerobic activated sludge en
dc.title Protibakteriální účinky fenoxyethanolu a 1-oktyl-2-pyrrolidonu
dc.title.alternative Antibacterial Effects of Phenoxyethanol and 1-Octyl-2-Pyrrolidone
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Doležalová, Magda
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated This Master´s thesis deals with antibacterial effects of phenoxyethanol, 1-octyl-2-pyrrolidone and several mixtures of these two substances. Minimal inhibitory and minimal bactericidal concentrations have been in four Gram-negative and four Gram-positive bacterial cultures determined. Within this work less efficiency of phenoxyethanol has been proven against Grampositive bacteria as well as higher efficiency of the mixture was in comparison of the substances themselves found. In further part of the work high efficiency of each of the bactericidal agent against aerobic respiration of activated sludge has been observed. The inhibition curves have been from respiratory curves constructed, from which we determined effective concentration EC50 1.88 g.l-1 for phenoxyethanol and 0.185 g.l-1 for 1-octyl-2-pyrrolidone.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 39265
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View
salač_2015_dp.pdf 2.949Mb PDF View/Open
salač_2015_vp.docx 74.55Kb Microsoft Word 2007 View/Open
salač_2015_op.pdf 150.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account