Made in Eden

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Made in Eden

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária
dc.contributor.author Krempaská, Nikola
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:16Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:16Z
dc.date.issued 2014-10-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33603
dc.description.abstract Eden - záhrada bez hriechu a poškvrnenosti. Kolekcia zhmotňuje moju predstavu o dávno zabudnutej rajskej záhrade Eden. Farebnosť komunikuje túto skutočnosť, no je doplnená tiež odtieňmi z dnešného tmavého sveta. Je akoby v dvoch líniách, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Jedna línia stavia na mäkkých tvaroch, a tá druhá ju dopĺňa svojou jednoduchosťou, ktorú kombinuje s nápadom. Modely sú rôzne kombinovateľné medzi sebou a vyznačujú sa premysleným rafinovaným strihovým riešením, ktoré už len sem-tam podčiarkuje jemne výrazná kvetovaná štruktúra. Kolekcia by v oku diváka mala vyvolávať príjemné dojmy, evokovať pocit bezpečia vďaka použitiu mäkkých materiálov a foriem, no zároveň v ňom zanechať otázku, ktorá si žiada odpoveď. Reagujem na moje spomienky z detstva ale aj na môj aktuálny stav duše. Som hlboko veriaca a touto prácou chcem svoje presvedčenie zverejniť. Chcem povedať, že Boh stále existuje, a spolu s Ním existuje aj nádej. Kolekcia "Made in Eden" rieši v každom veku aktuálnu problematiku existencie Boha. Ponúka fakty a názory nad ktorými sa človek môže zamyslieť a utriediť si priority v hlave. Tak isto ponúka možnosť nahliadnuť na túto stále veľmi diskutovanú tematiku z môjho uhla pohľadu. Touto témou chcem vysloviť aj tvrdenie a obavu, že je všade okolo nás príliš veľa konzumu. Príliš veľa hmotných a pominuteľných vecí, ktoré sú v kontexte večnosti zanedbateľné. Bakalárska práca "Made in Eden" je zhmotnená v siedmich finálnych modeloch.
dc.format 70
dc.format.extent 5811396
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kľúčové slová: Boh cs
dc.subject existencia Boha cs
dc.subject detstvo cs
dc.subject spomienky cs
dc.subject rodina cs
dc.subject bezpečie cs
dc.subject pominuteľnosť cs
dc.subject God en
dc.subject existence of God en
dc.subject childhood en
dc.subject memories en
dc.subject family en
dc.subject security en
dc.subject evanescence en
dc.title Made in Eden
dc.title.alternative Made in Eden/Fashion Collection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šagát, Peter
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Eden garden without any sin and defilement. Collection embodies my ideas about the garden, which is forgotten for a long time. This fact is communicated by the colour scheme of collection, but is also coupled by the tones of today´s dark world. The collection is as it were in two lines, which intersect and complement each other. The first line stands on soft shapes, and the second one complements it with its combination of notion and simplicity. Various models are combinable with each other and they are characterised by refined and sophisticated cut solution, which is emphasized by mild expressive floral structure at some places. Inside of beholder should collection creates pleasurable feelings, associates feelings of security thanks to the use of the soft materials and forms, and also raise the question, which demands an answer. It is a reaction to the memories from my childhood, but also to the current state of my soul. I´m deeply believing person and by this work I want to published my decision. I want to express that God still exists, and with Him also the hope exists. Collection "Made in Eden" tries to find a solution to ever-lasting problem of God´s existence. It offers impulsive facts and opinions, which motivate to reflection and revaluation of human priorities. It also offers an opportunity to see this often discussed issue from my point of view. Through this collection I would like to express an argument and fear of consumerism, which is all around us. There is too much of material and evanescent things, which are insignificant in the context of eternity. Bachelor work "Made in Eden" is materialized in seven final models.
dc.description.department Ateliér Design oděvu
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 39371
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-16


Files in this item

Files Size Format View
krempaská_2014_dp.pdf 5.542Mb PDF View/Open
krempaská_2014_op.pdf 105.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account